Fiberoptisk korstog mot telemonopolet

Til tross for regelendringene som trer i kraft første november, ser det ikke ut til at kraftprodusentene kommer med konkrete markedsfremstøt på den magiske datoen. Planene er likevel klare; I løpet av en femårsperiode skal det investeres rundt 800 millioner kroner i et landsdekkende fiberoptisk telenett.

Til tross for regelendringene som trer i kraft første november, ser det ikke ut til at kraftprodusentene kommer med konkrete markedsfremstøt på den magiske datoen. Planene er likevel klare; I løpet av en femårsperiode skal det investeres rundt 800 millioner kroner i et landsdekkende fiberoptisk telenett.

Første november tas et nytt skritt mot fullstendig liberalisering av telesektoren. Kommersiell utnyttelse av alternativ infrastruktur blir da tillatt for såkalte konkurransetjenester. Dette innebærer i praksis at kraftprodusentene får muligheten til å selge visse tjenester på den delen av kraftnettet som allerede har fiberoptisk utstyr installert. Konkrete planer er imidlertid vanskelig å spore.

- Så fremt det er teknisk og juridisk mulig, vil vi tilby kapasitet til ulike interessenter i løpet av kort tid. Første november er derimot ingen D-dag for oss, progresjonen skal skje suksessivt, sier Øyvind Hauge som for tiden styreformann i EniTel, energiselskapenes teleselskap. Han legger videre til at EniTel først og fremst har et mer langsiktig perspektiv.

- Målsettingen er å bli en seriøs konkurrent til Telenor når markedet liberaliseres første november 1998, opplyser Hauge og forteller at selskapet har et stort kostnadsmessig fortrinn i det eksisterende el-nettet.

- Kostnadene ved å tvinne kabler rundt det eksisterende ledere er langt lavere enn dersom det bygges opp fra grunnen, opplyser Hauge.

EniTel utvider

EniTel som ble stiftet 20. august i år, består i dag av Bergen Lysverker, Buskerud Energi, Karmsund Kraftlag, Kristiansand Energiverk, Trondheim Energiverk, Troms Kraftforsyning DA og Statnett SF, men eierbasen skal utvides til også å omfatte andre energiselskaper. Fredag 25 oktober ble det i denne sammenheng lagt ut en invitasjon til femti andre energiselskaper om å delta i selskapet. Tegningsfristen er 31. desember, og det ventes at dette vil øke aksjekapitalen til mellom 40 og 80 millioner kroner. Totalt er det beregnet at det skal investeres 800 millioner kroner over en femårsperiode. Selskapets forretningsområder vil være å levere teletjenester ved hjelp av såkalt SDH teknologi til teleoperatører, leverandører av datatjenester og mediebransjen, heter det i en pressemelding fra Statnett.

Konkurrerer?

EniTel vil på en rekke område være i konkurranse med den andre konstellasjonen av norske energiselskaper, ELTELE. Øyvind Hauge bedyrer allikevel ovenfor digi:tele at det ikke er meningen å konkurrere med ELTELE. - Jeg tror det vil skje en samordning etter hvert mellom de to selskapene, er hans spådom. Alle selskapene i ELTELE har blitt invitert til å også være med i EniTel.

I følge Hauge har også de to selskapene forskjellige forretningsidéer. - ELTELE har planer om å både selge nettverkstjenester basert på den eksisterende infrastrukturen og etter hvert også andre teletjenester. Vi skal bare selge infrastruktur, sier han.

Dette er energiselskapenes telenett

De fiberoptiske kablene som benyttes av EniTel, består vanligvis av 24 fiber. Hver enkelt fiber har inntil i dag hatt en overføringskapasitet på 2,5 gigabits per sekund. Det er likevel mulig med dagens SDH (Synkront Digitalt Hierarki) teknologi å øke denne til 10 gigabits per sekund. Teknologien baserer seg dessuten på lys, hvilket gir et nærmest grenseløst potensiale med hensyn til overføringskapasitet. Per i dag er det imidlertid kun en marginal del av nettet som er utbygd. (Kilde: Per Magne Olsen, senioringeniør i EniTel a/s.)

Til toppen