Fiberoptisk kyststripe rundt Afrika

Afrika vil snart være omkranset av en 39.000 kilometer stor ring med fiberoptisk kabel. Kabelen skal fungere som et stamnett for telefoni og Internett for hele kontinentet.

Afrika vil snart være omkranset av en 39.000 kilometer stor ring med fiberoptisk kabel. Kabelen skal fungere som et stamnett for telefoni og Internett for hele kontinentet.

Fiberoptikkabelen Africa One, som skal legges rundt kysten av hele Afrika, vil være topp moderne og vil få en overføringskapasitet på 40 gigabits per sekund. Kabelen vil være knyttet til 24 punkter en rekke av det afrikanske kystnasjonene. Til sammen 30 afrikanske land deltar i prosjektet.

De nasjonene som ikke har kystlinje, vil knyttes til Africa One ved hjelp av landbaserte optiske fiberkabler, mikrobølger eller satellittlinker.

Kabelen skal legges under vannet av fjernstyrte undervannsbåter. Prosjektet skal ifølge BBC News koste 1,6 milliarder dollar. Målet er å bli ferdig i løpet av år 2002.

- Systemet vil fullt ut integrere det afrikanske kontinentet inn i det globale telekommunikasjonsnettet, sier Steve Fassoulis, formann i Africa One-konsortiet, til BBC News.

- Telekommunikasjonssektoren i Afrika utvikles raskt, forteller Fassoulis.

- Dereguleringer, privatisering og konkurranse over hele Afrika skaper en robust etterspørsel etter nye tjenester, spesielt Internett.

Africa One-nettverket forventes å spare de berørte nasjonene for flere hundre millioner dollar årlig i kommunikasjonskostnader. Det ventes også at systemet vil gi økt handel og investeringslyst i Afrika.

De optiske fiberne skal produseres av Lucent Technologies og legges ut av Global Crossing.

Til toppen