Fikk ikke IT-jobb, startet eget selskap

Det er ikke lett for nyutdannet IT-personell å få seg jobb i disse dager. Løsningen kan være å starte for seg selv, slik Jørn Kjetil Langeland har gjort.

Etter å ha sendt søknader på mange ledige IT-stillinger i over ett år, uten å få napp, bestemte nyutdannede Jørn Kjetil Langeland seg for at noe måtte gjøres hvis han skulle få bruk kompetansen sin til noe fornuftig.

    Les også:

Langeland, som er utdannet EDB-prosjektkandidat og nettverksadministrator ved Næringsakademiet i Oslo, opprettet derfor sitt eget, lille konsulentselskap, Enima, i sommer. Selskapet tilbyr Microsoft-, Cisco- og Citrix-relatert kompetanse til små og mellomstore kunder som typisk ikke har egen IT-avdeling. Først og fremst tilbys tjenester som implementasjon, oppgradering og fjernadministrasjon av systemene til kundene.

Nå har Enima tre ansatte, en markedssjef og en IT-konsulent i tillegg til Langeland selv.

Langeland mener at hans selskap har en rekke fordeler framfor mange av de større og mer kjente konsulentselskapene.

- Mindre selskaper vil gjerne kunne ha et mer personlig forhold til kundene. I tillegg har vi liten administrasjon og dermed lave kostnader, uten at det skal gå utover kvaliteten, sier Langeland. Han mener også at mange av de større konsulentselskapene kanskje ikke ønsker seg så små kunder som de Enima henvender seg til.

Foreløpig har ikke Enima så mange referansekunder å vise til, og de oppdragene selskapet har gjort har det stort sett fått gjennom bekjente.

Langeland innrømmer det er vanskelig å markedsføre selskapet uten at det koster for mye, og vet selvfølgelig at det også er vanskelig å få nye oppdrag uten allerede å ha hatt en del kunder å vise til.

- Det er mange om beinet, sier han, men er likevel optimist.

- Jeg har stor tro på at behovet for IT-kompetanse vil øke i tiden framover, sier Langeland. Han har derfor også håp om å kunne utvide selskapet med flere ansatte etter hvert som oppdragsmengden øker. Gjerne også folk som er nyutdannede, også gjerne med noe annen kompetanse enn det selskapet til nå kan tilby.

- Jeg mener at det er viktig å våge å satse på nye folk. Det de mangler i praktisk erfaring kan de ofte ta igjen gjennom pågangsmot og interesse.

Langeland angrer overhodet ikke på valget han har gjort, men han ble overrasket over hvor mye arbeid som måtte til for å opprette et selskap.

- Spesielt det å lage et konsept for selskapet har tatt mye tid, sier Langeland. Men han anbefaler også andre IT-utdannede, som har stått og stanget lenge i arbeidsledighetskø, om kanskje å tenke i de samme baner - bare de ikke blir direkte konkurrenter til Enima...

Les mer om: