Fikk ikke penger til å utrede Linux

Bergen kommune skulle vurdere å kaste ut Microsoft, men så uteble pengestøtten man håpet på.

Fikk ikke penger til å utrede Linux

Bergen kommune skulle vurdere å kaste ut Microsoft, men så uteble pengestøtten man håpet på.

Fredag 25. august kom det frem at Bergen kommune hadde lagt Linux-satsningen sin på hylla. Computerworld skrev at kommunen la planene om å innføre Linux på is og digi.no siterte saken. Det samme gjorde flere internasjonale medier.

    Les også:

Saken fikk mye oppmerksomhet fordi Bergen kommune i 2004 gikk hardt ut og fortalte om sin aggressive Linux-satsning.

Først skulle man gjøre en serverkonsolidering der man skulle bytte ut HP-UX med Linux maskiner. Denne fasen er nå gjennomført og i tillegg kjører Bergen kommune Linux på sentrale servere i sin løsning for undervisningsnett.

Deretter skulle man gjøre en evaluering av Linux og Openoffice på arbeidsstasjonene. Den fasen er ikke gjennomført og er nå satt på hold. Det ble av mange tolket som at Bergen kommune droppet Linux-satsningen sin. Bergen kommune mener at det ikke stemmer.

- Det kunne fremstå som om vi hadde evaluert Openoffice og SUSE Linuxforkastet det. Det har vi ikke gjort. Vi har testet det, men ikke kjørt en omfattende vurdering, sier Lars Tveit, sjef for konkurranse og utvikling i Bergen kommune, til digi.no.

Linux-satsningen ble satt i gang før Tveits tid og rammebetingelsene for satsningen ble heller ikke slik man trodde.

- Bergen kommune ble forespeilet statlig støtte, men fikk bare begrensede midler til å dokumentere våre erfaringer slik at andre offentlige etater også skulle få nytte av våre erfaringer, sier Tveit til digi.no

Denne støtten ble det ikke noe av og dermed ble det for kostbart for Bergen kommune å gjøre seg erfaringene helt på egenhånd.

- Når det gjelder vurderinger knyttet til overgang til Linux og Openoffice på skrivebordet, er det en langt mer omfattende og komplisert problemstilling som fordrer at det avsettes store ressurser internt, sier Tveit.

Bergen kommune har også endret sine prioriteringer som en konsekvens av en større intern omorgarnisering av IKT-avdelingen.

- Kommunen har valgt å benytte ressursene til å sette innbyggernes og næringslivets behov i sentrum når det gjelder utviklingen av den digitale kommune. I løpet av de siste par årene har vi lagt ned betydelige ressurser i utvikling av ny kommuneportal og sentralbordløsninger. Prosjektene er omfattende og vi har fokus på å utvikle tjenester og løsninger som gir innbyggerne størst merverdi. Portalløsningen kjører forøvrig på Linux, sier Tveit til digi.no.

Selv om den aggressive Linux-satsningen er satt på vent, så betyr ikke det nødvendigvis at Bergen kommune blir med på Microsofts oppgraderingsløp og installerer den kommende 2007-utgaven av Microsoft Office.

- Dagens løsninger fungerer godt og det er ikke aktuelt å endre på disse før om 3-4 år, sier Tveit.

Hva som skjer om 3-4 år er fortsatt åpent og kommunenen holder døren på gløtt for Linux og Openoffice. Men 3-4 år er veldig lenge i IT-bransjen og i praksis er debatten om Linux og OpenOffice lagt på is i Bergen.

Til toppen