Fikk sparken for å sende pornovitser på e-post

Et amerikansk meglerfirma krevde at de ansatte skulle innrømme det hvis de hadde sendt grove eller pornografiske vitser over selskapets e-postsystem. 19 av de ansatte unnlot å innrømme sine ugjerninger. De fikk sparken.

Et amerikansk meglerfirma krevde at de ansatte skulle innrømme det hvis de hadde sendt grove eller pornografiske vitser over selskapets e-postsystem. 19 av de ansatte unnlot å innrømme sine ugjerninger. De fikk sparken.

Denne hendelsen illustrerer hvordan mange selskaper gransker det de mener er sine ansattes misbruk av selskapenes elektroniske kommunikasjonsnettverk.

- Når de ansatte får Internett-tilgang i meglerfirmaet Edward Jones & Co., kjenner de firmaets retningslinjer. Det er ikke akseptabelt å bruke Internett til ting som ikke er jobbrelatert, sier talskvinne for meglerfirmaet, Mary Beth Haying, til Associated Press.

Selskapet, som overvåker de ansattes telefonsamtaler og Internett-bruk, oppfordret de ansatte som hadde sent e-postmeldinger av denne typen til å rapportere dette til personalkontoret.

De 19 medarbeiderne som fikk sparken unnlot å rapportere sine ugjerninger. De 41 ansatte som innrømmet å ha sendt grove e-postmeldinger mottok en skriftlig advarsel.

En fersk amerikansk undersøkelse gjennomført blant over 1000 selskaper, viser at 27 prosent sjekker de ansattes e-post.

Til toppen