Fikk storkontrakt med London-skoler

Norske Fronter skal levere sitt system til flere tusen skoler i London. Avtalen er verdt mange millioner.

Det norske IT-selskapet Fronter forteller i en pressemelding at de har signert en avtale med London Grid for Learning (LGfL) om leveranse av London Managed Learning Environment (London MLE), med basis i deres læringsplattform Fronter.

Det betyr at det norske systemet kan bli å finne på alle de 2584 skolene i London.

- Det er ei enorm tillitserklæring vi er gitt av London by ved at Fronter er valgt som preferert leverandør av læringsplattform for London’s 2584 skoler, sier Roger Larsen, administrerende direktør i Fronter.

Kontrakten med London er en totalleveranse til skolene. I tillegg til å levere selve læringsplattformen, skal Fronter også levere drift, integrasjon, implementering og opplæring av løsningen. Det er Fronters heleide datterselskap i Storbritannia som står for leveransen.

I Norge benyttes Fronter ved to tredjedeler av landets universiteter og høgskoler, ved samtlige videregående skoler i 10 av landets fylker og ved over en tredjedel av landets grunnskoler, ifølge selskapet.

Før storavtalen med London-skolene, er det Oslo kommune som har vært Fronters hittil største enkeltkunde med 177 aktive skoler og totalt 75.000 brukere.