Fildelere hundses i Danmark og Frankrike

Myndighetene trosser et vedtak som 88 prosent av EU-parlamentarikerne stemte for.

Fildelere hundses i Danmark og Frankrike

Myndighetene trosser et vedtak som 88 prosent av EU-parlamentarikerne stemte for.

I april i år vedtok EU-parlamentet en «telekom-pakke» som samlet tiltak på mange forskjellige områder. Et av disse områdene dreide seg om fildeling og opphavsrett. Her slo EU-parlamentet fast blant annet et forbud mot å straffe opphavsstridig fildeling ved å sperre fildelerne fra nettet uten forsvarlig rettsbehandling. Pakken ble vedtatt med 88 prosent av stemmene.

Vedtaket fikk «noen» til å se rødt. Telekom-pakken ble behandlet – og vedtatt – av EUs ministerråd – altså samlingen av medlemslandenes telekomstatsråder – 27. november. I vedtaket var det meste som handlet om opphavsrett fjernet, slik Frankrike hadde foreslått.

Det innebærer at medlemslandene står fritt til å tillate at nettilbydere stenger abonnenter fra nettet, bare på mistanke om at de kan ha drevet ulovlig fildeling. I praksis avstår EU fra å pålegge medlemslandene en felles politikk overfor fildeling.

Ifølge presserapporter prøvde Bulgaria, Danmark, Polen, Ungarn og Østerrike å opponere i ministerrådet. Frankrike – som innehar presidentskapet i EU – truet da med krangle om andre deler av pakken, og de fem måtte gi seg.

For Frankrike innebærer vedtaket i EUs ministerråd at de står fritt til å vedta en ordning som fratar fildelere et rettslig vern mot vilkårlig utestenging fra nettet. Om man skulle være avhengig av bredbåndet for e-post og jobb, spiller ingen rolle dersom linjen er blitt misbrukt, for eksempel av en av familiens tenåringer.

I det franske lovutkastet som nå forventes vedtatt med det første, er det myndighetene selv som skal overvåke nettet, og reagere dersom de oppdager brudd på opphavsrett.

Ifølge utkastet skal brukerne få to skriftlige advarsler: «Forbryter» de seg en tredje gang, skal bredbåndet stenges.

Liknende tiltak skal være på gang i Sverige.

I Italia er derimot tendensen en annen: I februar vedtok begge kamrene i nasjonalforsamlingen en lov som tillater fri deling av «degradert musikk» over Internett. Det kom fram seinere at de kom i skade for å definere også MP3-filer i 192 kb/s og AAC-filer i 128 kb/s. Det innebærer at moderat komprimerte utgaver av kommersielle spor ikke kan underlegges vanlig opphavsrett. Det er uvisst hvorvidt lovgivningsprosessen kan korrigere denne glippen.

Selv om Danmark opponerte mot muligheten til å sperre opphavsrettskrenkende fildelere fra nettet uten rettslig behandling, har landets rettsvesen vist at det støtter ånden i ministerrådets vedtak.

27. november kom nemlig Østre Landsret med en kjennelse som pålegger nettilbyderen Sonofon å sperre fildelingsstedet Pirate Bay fra sine kunder. Kjennelsen avgjør et søksmål til saksøker IFPIs fordel. IFPI er den internasjonale platebransjens globale interesseorganisasjon.

Kjennelsen har ifølge ITavisen.no ingen sjanse til å være effektiv. Den rammer den lovlige virksomheten på Pirate Bays egne servere, men gir samtidig full tilgang til ulovlig kopiert vare gjennom andre nettsteder.

    Les også:

Til toppen