Fildelerne slår tilbake

Platebransjens nylige tiltak for å spore opp brukere av fildelingstjenester som tilbyr copyright-beskyttet materiale, har ført til mottiltak fra brukerne.

Platebransjens nylige tiltak for å spore opp brukere av fildelingstjenester som tilbyr copyright-beskyttet materiale, har ført til mottiltak fra brukerne.

Platebransjen med organisasjonen RIAA i spissen har siden slutten av april sendt ut advarende meldinger til brukere av blant annet fildelingstjenestene KaZaA og Grokster. I meldingene som dukker på i fildelingsverktøyet, blir brukerne fortalt at de "enkelt" kan identifiseres og utsettes for "rettslig straff" dersom de laster ned og distribuerer videre opphavsrettslig beskyttet materiale.

For å hindre at organisasjoner som RIAA, MPAA og BSA skal kunne sjekke hva den enkelte bruker tilbyr av filer, er det opprettet flere mottiltak. Blant annet distribueres det flere lister med IP-adresser som det er kjent at brukes av de nevnte organisasjonene og andre organisasjoner som jakter på kopipirater.

    Les også:

Ved å blokkeres tilgangen maskiner knyttet til disse adressene har til den enkelte brukers maskin, håper brukerne av fildelingsverktøy å hindre bransjeorganisasjonene i å finne opphavsrettslig beskyttet materiale på deres maskiner. Dette krever dog at den enkelte bruker har installert en brannmur på sin datamaskin.

Ifølge BBC News er ZeroData Bad IP Block List en av de mest populære listene. Denne er leveres blant annet i et filformat som kan brukes direkte i Sygate Personal Firewall.

Det finnes også et eget program, PeerGuardian, som kan brukes en tilsvarende måte. Dette programmet ble opprinnelig skrevet for å forhindre spyware i enkelte fildelingsprogrammer.

Et annet tiltak blant annet platebransjen har satt i gang for å ødelegge for fildeling, er selv å distribuere filer som ser autentiske ut, men som kun inneholder opptak av hvit støy.

Men siden en brannmur også kan begrense den lokale PC-en tilgang til gitte IP-adresser, kan den enkelt settes opp slik at filer fra de nevnte IP-adresser ikke vil bli lastet ned.

Om prinsippet med å sperre IP-adresser ute virkelig fungerer, avhenger selvfølgelig av at IP-adressene er korrekte og komplette. Det er selvfølgelig mulig for piratjegerne til enhver tid å benytte andre adresseområder enn de som er oppgitt i listene.

Til toppen