Fildeling på Internett: Hvilken skal du velge?

Hvis du skal dele filer over Internett, kan du velge mellom en lang rekke alternativer. digi.no gir deg her oversikten. I dag: Fileshare

Fileshare er en av de kanskje mindre kjente, men moderne alternativene for fildeling over Internett. Programmet er fremdeles offisielt i beta-versjon, men ser ut til å fungere greit. Foreløpig finnes det bare 28 Fileshare-servere oppe og går.Fileshare minne mye om Direct Connect eller eDonkey. Du kobler deg opp mot en server fra en ferdig liste og kan dele filer med andre brukere som er koblet til denne serveren - trolig - dokumentasjonen for programmet er noe mangelfull. Mange servere har krav om hvor mye du må dele ut for å få koblet deg på.

Fileshare er ellers meget brukervennlig. Vi lastet ned programmet som ikke inneholdt noen ekstraprogrammer, installerte og koblet oss rett opp uten noe fikling med porter. Programmet er enkelt å bruke, men det er som sagt ikke helt klart hvor omfattende søkene dine er.
Tidligere omtalte fildelingsprogrammer

Du kan laste ned både en klient-versjon av Fileshare og en server-versjon for å lage et nytt knutepunkt. Fileshare deler dessuten ut flere hjelpeprogrammer.

Her finner du Fileshare-programmene

Til toppen