Fildeling påvirker ikke musikksalget

Musikkbransjen ser på Sverige som et piratrede, mens svenske forskere sier fildeling ikke gir lavere musikksalg.

Musikkbransjen ser på Sverige som et piratrede, mens svenske forskere sier fildeling ikke gir lavere musikksalg.

Tirsdag hevdet plateindustriens bransjeorganisasjon, IFPI, at Sverige er blitt et piratrede og et fristed for illegal fildeling. Dette til tross for innskjerping av opphavsretten og flere søksmål mot fildelere. Seneste denne uken ble 15 svensker anmeldt for å ha delt ut til sammen 150 000 musikkfiler ved hjelp av fildelingstjenester som Kazaa og Direct Connect. Anmeldelsene var en del av en global aksjon.

IFPI er blant de organisasjonene som gjerne hevder at fildelingen fører til redusert salg. Men en rapport fra det svenske prosjektet Music Lessons, som er blitt sponset av EU, viser at dette ikke stemmer.

Til ComputerSweden sier Håkan Selg, forsker ved Kungliga Tekniska Högskolan, at både prosjektets egne og andre uavhengige undersøkelser viser at det ikke går å finne de enkle sammenhenger som bransjeorganisasjonene påstår.

– Folk selv sier at de kjøper som tidligere. Den gruppen av fildelere som oppgir at de kjøper mindre, er såpass liten at det er vanskelig å se at det skulle påvirke salget, sier Olle Findahl, forsker ved World Internet Institute ved Uppsala universitet, til ComputerSweden.

    Les også:

En eventuell nedgang i CD-salget kan like godt forklares med blant annet konkurranse fra andre medier.

Det er likevel ikke noen tvil om at fildeling utgjør en stor det av Internett-trafikken.

– Spontant synes jeg at bredbåndsoperatørene kunne innføre en form for lisens til opphavsrettorganisasjoner, omtrent som det radioen, varehusene og andre som sender musikk offentlig, gjør, sier Selg, men innrømmer at dette kan oppleves som utrettferdig for de som ikke driver med slik virksomhet. En slik lisens avvises generelt av nettilbyderne.

Ifølge forskerne er det omtrent 13 prosent av de svenske nettbrukerne over 18 år, omtrent 600 000 personer, som driver med fildeling. IFPI påstår at Sverige har uvanlig mange fildelere, men det tilbakevises av forskerne. USA og Canada leder an, men også Tyskland og Frankrike har betydelig større andel enn Sverige, sett i forhold til antallet Internett-brukere.

Rettighetsorganisasjonene hevder at harde, rettslige tiltak mot fildelere i blant annet USA har hatt effekt. Forskerne mener derimot at effekten har vært forbigående, og at bruken snart har gått opp til det nivået igjen.

– Skal man begrense den illegale fildelingen, må det finnes attraktive, legale alternativer, sier Selg til ComputerSweden.

Mer informasjon om Music Lessons-prosjektet finnes på denne siden.

Til toppen