Fildelingstjenester kjent lovlige

Piratkopierende brukere er ikke grunnlag for å kjenne selve fildeleren ulovlig, sier en føderal domstol i USA.

Piratkopierende brukere er ikke grunnlag for å kjenne selve fildeleren ulovlig, sier en føderal domstol i USA.

Den amerikanske underholdningsindustrien har gjennom flere år anstrengt seg til det ytterste for å få det amerikanske rettsapparatet til å kriminalisere en hver form for fildeling og fildelingsprogram. I går gikk den på et sviende nederlag, da en føderal domstol i San Francisco opprettholdt kjennelsen i en lavere rett, om at fildelingssystemene Grokster og StreamCast Networks (Morpheus) er lovlig virksomhet, selv om mange misbruker dem til å bryter opphavsrettsvernet.

Siden Sharman Networks – selskapet bak Kazaa – ble med i saken på et seinere tidspunkt, er ikke Kazaa formelt omfattet av kjennelsen. Sannsynligvis vil Kazaa gjøres gjenstand for en tilsvarende kjennelse.

Domstolen i San Francisco er den samme som avga den avgjørende kjennelsen i Napster-saken for noen år siden, der Napster ble dømt for delaktighet i piratkopiering. Årsaken til at Grokster og Napster faller på hver sin side av det lovlige, ifølge domstolen, er forskjeller i teknologi. I motsetning til Grokster og StreamCast koplet Napster brukerne sammen på en slik måte at tjenesten kunne avdekket forsøk på piratkopiering. Teknologien til Grokster og Morpheus er laget slik at dette er umulig.

Kjennelsen sender et klart signal om at internettjenester ikke står ansvarlig for misbruk, så lenge de er utformet med tanke på å umuliggjøre sentral kontroll med hvordan tjenestene brukes.

Ifølge Wall Street Journal vil underholdningsbransjen trolig gi opp forsøkene på å bruke rettssystemet for å få kjent fildeling ulovlig, og heller satse sterkere på to andre tiltak: Lobbyvirksomhet i Washington for å få vedtatt nye lover, og flere rettssaker mot individer som er særdeles aktive i å bryte opphavsrettsvernet. Hittil er det bare musikkbransjen som har innledet slike søksmål. Trolig vil det være et klart press på film- og videobransjen for å saksøke piratkopierere.

Underholdningsselskapene sier de vurderer å anke avgjørelsen i San Francisco til USAs høyesterett.

Det ble nylig offentliggjort tall som viser at det ble solgt 7 prosent mer musikk i USA i første halvår i år, sammenliknet med første halvår i fjor. Plateselskapene sier de tror økningen kan skyldes skjerpet kamp mot piratkopiering.

    Les også:

Til toppen