Fillerister Altinn

Riksrevisjonen med hard kritikk mot Trond Giskes manglende kontroll.

Fillerister Altinn
Denne nettsiden møtte hundretusenvis av Altinn-brukere da selvangivelsen ble offentlig tidligere i år. Nå har Riksrevisjonen gått gjennom saken og gitt ramsalt kritikk. Bilde:

Oslo (NTB): Nærings- og handelsdepartementet har ikke hatt god kontroll på utviklingen av Altinn-løsningen, mener Riksrevisjonen.

Departementet kritiseres spesielt fordi det ikke tok grep selv etter at Altinn brøt sammen da selvangivelsen ble lagt ut i mars i fjor.

Tvert om ble det registrert flere feil knyttet til utvikling og drift mot slutten av 2011 - etterfulgt av at Altinn heller ikke i 2012 klarte presset da selvangivelsen ble lagt ut.

«Etter Riksrevisjonens mening har departementets overordnede styring av utviklingen av Altinn-løsningen ikke vært god nok», heter det i årsrevisjonen som ble lagt fram torsdag.

Riksrevisor Jørgen Kosmo (bildet) kritiserer næringsminister Trond Giske for manglende styring og kontroll med Altinn.
Riksrevisor Jørgen Kosmo (bildet) kritiserer næringsminister Trond Giske for manglende styring og kontroll med Altinn. Bilde: Terje Pedersen, ANB / All Over Press

«Spesielt etter den alvorlige hendelsen i 2011 burde det vært iverksatt tiltak for å unngå nye hendelser i 2012. Departementet burde prioritert tettere oppfølging» - heter det fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen slår fast at det nå er grunn til frykte budsjettsprekk for Altinn, og legger til at Nærings- og handesdepartementet heller ikke i 2011 har holdt løpende oversikt over totalkostnadene for Altinn siden oppstarten. Dette mener Riksrevisjonen er kritikkverdig. (©NTB)

Les mer om: