Filmtilsynet leder stort europeisk internettprosjekt

Statens filmtilsyn skal lede et europeisk internettprosjekt som setter søkelyset på barns bruk av Internett og sikkerhet rundt dette.

Prosjektet, ved navn 'SAFT', (Safety and Awareness for Teens), omfatter en stor europeisk undersøkelse om barns risikoatferd på Internett og foreldrenes kunnskap om barns bruk, og informasjonstiltak basert på funnene i undersøkelsen.

I Norge vil arbeidet bli koordinert opp mot handlingsplanen "Barn, unge og internett" lagt fram av Barne- og familiedepartementet.

Prosjektet er støttet med 1,37 millioner euro av EUs handlingsplan for sikker bruk av Internett. De deltagende partnerne bidrar i tillegg til EUs tilskudd med egne midler. Prosjektets totalbudsjett er på 20 millioner kroner.

SAFT-prosjektet omfatter sju sentrale samarbeidspartnere i Danmark, Sverige, Island og Irland og Norge.

Statens filmtilsyn skal lede og koordinere prosjektet, og har med seg MMI (Markeds- og Mediainstituttet) og IKT-Norge som samarbeidspartnere, skriver tilsynet i en pressemelding.

Til toppen