Filtrering har gitt mindre spam

Bedre verktøy og påpasselige systemansvarlige har ført til mindre spam.

Krigen mot spam kan ha tatt et vendepunkt siste halvår, tror IT-sikkerhetsselskapet Symantec, med utgangspunkt i sin halvårlige sikkerhetsrapport Internet Security Threat Report.

    Les også:

Mellom 1. januar og 30. juni utgjorde spam i snitt 61 prosent av all e-posttrafikk, en svak økning fra 60 prosent i 2004. Tallene fra måned til måned viser en nedadgående tendens, fra 67 prosent spam i januar til 53 prosent i juni. Det er en minskning på hele 14 prosentpoeng og et proporsjonalt fall på 21 prosent.

– Mye av nedgangen skyldes at IT-ansvarlige bruker IP-filtrering og trafikkontroll (traffic shaping) for å begrense spam-mengden, sier sikkerhetskonsulent Hans Peter Østrem i Symantec Norge. – IP-filtrering innebærer en enkel sammenligning av innkommende tilkoblinger mot en liste av mistenkelige IP-adresser, mens trafikkontroll (traffic shaping) tar i bruk ulike IP-egenskaper for å bestemme om meldinger skal tillates, avvises eller forsinkes. Tallene våre tyder på at disse teknologiene har suksess i bekjempelsen av spam.

– En annen medvirkende årsak til nedgangen, er at store ISP-er har innført utgående filtrering av spam-meldinger, sier Hans Peter Østrem. Det er viktig ikke minst ettersom vår rapport tyder på at mye spam sendes fra kaprete PC-er uten brukeres vitende og vilje. Internettleverandører som ikke filtrerer spam, risikerer selv å bli svartelistet som spammere.

Til toppen