Finansdepartementet skuslet bort konsulentfusjon

Stivbente byråkratiske skatteregler og seks måneders behandlingstid gjorde sitt til at fusjonen mellom BEKK Consulting og C-brigde ikke ble noe av. Nå krever høyres Ansgar Gabrielsen (bildet) at byråkratene i Finansdepartementet kaster ut steintavla og fjærpennen.

Stivbente byråkratiske skatteregler og seks måneders behandlingstid gjorde sitt til at fusjonen mellom BEKK Consulting og C-brigde ikke ble noe av. Nå krever høyres Ansgar Gabrielsen (bildet) at byråkratene i Finansdepartementet kaster ut steintavla og fjærpennen.

Tirsdag kom nyheten om at fusjonen mellom norske BEKK Consulting AShit -->

og det amerikanske konsulentselskapet C-bridge Internet Solutions Inc ble lagt død. I en pressemelding skriver BEKK at det var Finansdepartementets behandling av fusjonen som var en viktig årsak til at fusjonen ikke gikk.

Problemet ligger i en søknad som ble sendt omtrent 10. november fra BEKK til Finansdepartementet. Selskapet søkte på vegne av sine aksjonærer om skattemessig videreføring av inngangsverdier. Svaret er enda ikke kommet.

Når to selskap fusjonerer og når den overtakende part i sammenslåingen utsteder aksjer til aksjonærene i selskapet de skal kjøpe, så blir dette skattlagt. Skattemessig blir det behandlet på samme måte som om de som mottar aksjer hadde kjøpt disse selv om de strengt tatt bare bytter. Det blir med andre ord som om de har solgt sine egne aksjer og har kjøpt aksjer i det overtakende selskapet.

Dermed må det også betales skatt av gevinsten ved dette salget. Men hos BEKK er de ansatte aksjonærer, og de har bindingstid på sine aksjer. De måtte altså ha betalt 28 prosent skatt på gevinsten av sine aksjer. Dette kan i flere tilfeller bli langt høyere enn det disse har råd til på vanlig lønn.

Finansdepartementet kan gi en såkalt skattelempe, som vil si at man må betale skatten i det man selger aksjene i det selskapet som overtar dine gamle aksjer.

En slik behandling kan ta lang tid. BEKK innleverte sin søknad i november, og kan vente å få den i retur i mars- april.

- Det er en del slike tilfeller, sier Frode Olsen, skatteekspert ved PricewaterhouseCoopers til digitoday.no.

Europasjef for C-brigde, Egil Riisnes, sier til digitoday.no at den lange godkjenningsperioden i Finansdepartementet var en av årsakene til at fusjonen brøt sammen mellom de to selskapene.

- Vi hadde da holdt på med denne prosessen fra første november. Vi kan ikke ha en slik uavklart situasjon i løse luften, og vi ble derfor enig om å ikke gå videre, sier Riisnes til digitoday.no.

BEKK hadde nemlig en klausul i fusjonsavtalen med C-bridge som berørte dette. I avtalen var deadline for avklaring fra Finansdepartementet satt til 1. februar. Etter den tid skulle partene være fri til å gjøre hva de ville.

- Etter en helhetsvurdering valgte vi å ikke gå videre, sier Erik Moe-Helgesen, styreformann i BEKK, til digitoday.no.

På Stortinget er de oppgitt over Finansdepartentet. Ansgar Gabrielsen, næringspolitisk talsmann i Høyre, sier til digitoday.no at behandlingstidene ved departementet er et problem i seg selv.

- Noe som er viktig i den nye økonomien er at man ikke kan ha et byråkrati med fjærpenn og steintavle, her er det absolutt noe å se på. Særlig når det er bindingstid på slike aksjer, sier Gabrielsen til digitoday.no.

Han får delvis støtte hos Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann, Kjell Opseth.

- Dette høres ikke rimelig ut, sier han til digitoday.no. Han mener at departementet, hvis det er slik at behandlingstiden er lang, bør gå i seg selv.

- Det er jo departementet som er nærmest til å gjøre noe med dette. Jeg tar forbehold om at jeg ikke vet nok om denne saken, med det høres ikke helt rimelig ut, sier Opseth.

Til toppen