Finansieringsproblemer for UMTS

Bankene vegrer seg for å finansiere utbyggingen av UMTS-infrastruktur. France Telecom og Ericsson kan bli nødt til å strekke strikken lenger.

Bankene vegrer seg for å finansiere utbyggingen av UMTS-infrastruktur. France Telecom og Ericsson kan bli nødt til å strekke strikken lenger.

UMTS-lisensinnehaverne Mobilcom skal slite med å få finansiert utbyggingen av sin infrastruktur i Tyskland. Totalt trenger selskapet 9,7 milliarder euro i lån for å få finansiert UMTS-nettet.

Ifølge Financial Times skyldes problemene i første rekke at bankene nå tviler på rentabiliteten i de investeringene som er nødvendige for å få UMTS-nettet i drift.

I går måtte Mobilcom gå ut i markedet å dementere at selskapet har problemer med finansieringen. Ledelsen mener de har sikret låneopptaket i en avtale med fire internasjonale banker. Disse bankene greier imidlertid ikke å få plassert lånet videre og prosessen er dermed forsinket. Det er uklart i hvilken grad hele bankkonsortiumet kan trekke seg.

Kursen på selskapets aksjer har falt de siste dagene. I går var aksjen ned 17,33 prosent til årets laveste notering på euro 41,50 per aksje.

Mobilcom eies med 42 prosent av ledelsen og 28,5 prosent av France Telecom. De resterende 29,5 prosent av aksjene handles livlig på Neuer Markt børsen.

Ledelsen henviser til støtte fra France Telecom for å dementere rykter om eventuelle fremtidige likviditetsproblemer.

Mobilcom investerte i august over 8 milliarder euro i en UMTS-lisens. Frem til 2007 regner selskapet med å gå med underskudd på grunn av de høye investeringene. Allerede i forbindelse med lisenskjøpet tok selskapet opp lån på 5,7 milliarder euro.

I ettertid har selskapet anlagt sak mot de tyske myndigheter på grunn av det de hevder er feil grunnlag for gjennomføring av auksjonen og saksbehandlingsfeil i selve auksjonsprosessen.

Finansieringsproblemer hos Mobilcom vil i første rekke ramme Ericsson. Ericsson skal i utgangspunktet levere infrastrukturen til selskapets UMTS-nett og vil nå kunne stå foran valget om ytterligere forsinkelser eller større kredittrisiko ved mer selgerfinansiering av leveransene.

Til toppen