Finanskrise kan gi oppkjøpsbølge

Små IT-bedrifter blir slukt av de store og IT-driften settes ut, spår Abelia-sjef Paul Chaffey.

Finanskrise kan gi oppkjøpsbølge

Små IT-bedrifter blir slukt av de store og IT-driften settes ut, spår Abelia-sjef Paul Chaffey.

Høye lønnskrav, finansiell uro og mangel på folk er blant grunnene til at Abelia-sjef Paul Chaffey tror vi framover kan forvente en oppkjøpsbølge blant de store IT-gigantene.

IT-ledigheten i Norge har aldri vært lavere enn i dag og nådde et nytt bunnivå i september på 682 ledige. Til sammenligning var det i snitt 3.000 ledige i kriseåret 2003.

ErogGroup og Opera har allerede flagget at de er på jakt. Slik tidene hittil har vært, har det vært for dyrt å kjøpe opp selskaper. Når krisen nå også når IT-bransjen vil de små selskapene som mangler kapital være interessante for de store IT-gigantene og prisene presses ned.

Oppkjøp kan være den beste måten å få tilført bedriften dyktige folk som nærmest har vært umulig under oppgangstidene. Norge kan ha et underskudd på opptil 5.000 IT-mennesker. Rekruttering er dyrt. Den største konstanden kommer i form av tiden ledelsen bruker på selve prosessen. Etterpå kommer opplæring og lavere effektivitet hos den ansatte i oppstartsperioden.

Chaffey mener at krisen ikke bare er negativ, men at den også kan være sunn for IT-bransjen. Mangelen på arbeidskraft og den lave ledigheten på under en prosent har presset lønningene kunstig høyt opp. I tillegg sliter bransjen med høy turnover som i dag gjerne varierer mellom 10 til 15 prosent på grunn av den aggressive hodejakten.

- Vi vil både få vinnere og tapere i den tiden vi får framover, sier Paul Chaffey til digi.no.

Han tror krisen vil slå ut i forskjellige retninger. Noen deler av IT-bransjen vil være mer utsatt, som for eksempel virksomheter mot bank og finans. Det kan føre til et lavere aktivitetsnivå og at kunder utsetter prosjekter.

- IT-bransjen er nok mer utsatt enn andre bransjer i en kriseperiode fordi mange av oppdragene er prosjektbasert og kan utsettes, framholder Chaffey.

Ifølge NHOs halvårlige målinger, er det IT-næringen og fiskeoppdrett som slår ut som de mest konkunkturfølsomme bransjene med størst sprik mellom optimisme og pessimisme.

Han tror det blir mer outsourcing for å avlaste risko med for mange ansatte. Fordi mange bedrifter vil ønske oppdragsgivere som har forståelse for kjerneområder, kunder og lokalkunnskap, tror Chaffey at mange vil foretrekke å sette ut IT-oppdragene til nordiske aktører og ikke til lavkostland.

IT-drift er dessuten et marked med lange kontrakter som ikke i samme grad påvirkes av svingningene i markedet.

IT-bedrifter som ikke har brukt de gode tidene til å sikre seg en god økonomi og tjent penger vil måtte regne med å bli kjøpt opp.

En kriseperiode kan også gagne det offentlige ettersom flere vil føle at det har en tryggere arbeidsplass der.

Chaffey er likevel overrasket over hvor fort det kan skje endringer. Selv om man i lang tid har sett for seg en utflating, er det vel få som kunne tenke seg en krise i IT-bransjen med så store behov for oppdrag. Flere IT-selskaper har i perioder måtte si nei til kunder fordi de ikke har hatt stor nok kapasitet.

I mars i år avdekket en undersøkelse hos NHO om ledelse av kunnskapsarbeidere at hele 60 prosent forventet en økning i antall medarbeidere i 2008. 63 prosent oppgir at det viktigste årsaken til at folk slutter er for å begynne i annen virksomhet.

Virkeligheten i dag forteller noe helt annet. Ifølge tall digi.no har hentet inn viser antallet ledige IT-stillinger et fall på hele 62 prosent fra mars med 4.012 stillinger til september med bare snaue 1.500 stillinger.

    Les også:

Til toppen