Finanskrisen viker unna Silicon Valley

Oppstartfirmaer får fortsatt lån, forsikrer Ken Wilcox i Silicon Valley Bank.

Finanskrisen viker unna Silicon Valley

Oppstartfirmaer får fortsatt lån, forsikrer Ken Wilcox i Silicon Valley Bank.

Analytikere i New York har uttrykt frykt for at finanskrisen kan ødelegge for programvare- og andre teknologiselskaper med store leveranser til finanssektoren.

    Les også:

I et intervju med New York Times sier Ken Wilcox, sjef for morselskapet som eier Silicon Valley Bank, at det inntil videre ikke er grunn til bekymring.

– Etter det vi erfarer er verken teknologibedrifter eller oppstartbedrifter synlig påvirket, sier Wilcox.

Utlånsvirksomheten går som vanlig, og det er mer enn nok kapital å ta av, selv om noen investorer virker skremt.

Wilcox peker på at programvarehus og oppstartselskaper flest er uavhengige av både bolig- og finanssekttoren. Noen programvareleverandører med stor kundemasse innen finans – analytikere har nevnt Oracle som eksempel – erfarer en viss treghet, men noen stillstand i leveransene er det ikke snakk om.

Det eneste Wilcox er bekymret for på kort sikt, er at stemningen gjør det lite formålstjenlig med børsintroduksjoner. Hvis «IPO-tørken» («initial public offering») fortsetter, kan det føre til at investorer går lei og interesserer seg mindre i oppstartselskaper, sier han.

På lang sikt advarer Wilcox at dersom ikke finanskrisen blir løst, vil Silicon Valley ikke være noe unntak: I likhet med resten av verden, vil området rammes hardt.

    Les også:

Til toppen