Finansnæring reagerer på DoubleClicks salg av søkeord

Finansnæringens Hovedorganisasjon kjøpte søkeord fra DoubleClick for AltaVista, men plutselig var et av ordene tatt over av en annen kunde. Dermed gikk en del av markedsplanen i vasken, til informasjonsdirektørens store frustrasjon. - Dette er vanlig praksis sier DoubleClick-sjefen.

Finansnæringens Hovedorganisasjon kjøpte søkeord fra DoubleClick for AltaVista, men plutselig var et av ordene tatt over av en annen kunde. Dermed gikk en del av markedsplanen i vasken, til informasjonsdirektørens store frustrasjon. - Dette er vanlig praksis sier DoubleClick-sjefen.

Preben S. Røe, informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) , er oppgitt over DoubleClick.

For to år siden lanserte organisasjonen, som er bindeledd for blant annet forsikringsselskap og finansinstitusjoner, brosjyren "Verdt å vite om Forsikring og Pensjon".

Dette var en brosjyre som også ble lagt ut på nettet, og som derfor også skulle markedsføres på nettet. For å få til en målrettet markedsføring bestilte Røe to søkenavn på den populære søketjenesten AltaVista, som DoubleClick selger på. Hver gang noen tastet inn ordet "forsikring" eller "pensjon" skulle en bannerannonse lenke til en web-brosjyre.

Avtalen var at FNH skulle betale 10 000 kroner for 20 000 søk. Når 20 000 søk ble gjennomført skulle avtalen termineres, forteller Røe.

Men til sin store forskrekkelse oppdaget han at et annet selskap hadde fått eksklusivitet på søkeordet "Forsikring". Hvis noen søkte på ordet Forsikring i AltaVista, fikk de ikke opp bannerannonsen til web-brosjyren, men til et assuranse-selskap.

Det eneste som førte søkerne til FNH var søkeordet "pensjon."

- Dermed fikk vi en helt skeiv målgruppe, sier Preben Røe som mener det er under enhver kritikk at DoubleClick bare tok vekk søkeordet og solgte det til noen andre.

- Dette blir som å selge en sykkel til noen, for så å ta sykkelen tilbake fordi "man ikke har den på lager og noen andre er interessert i den," sier Røe som er oppgitt over at noe slikt går an.

Informasjonsdirektøren mener de ikke har fått produktet de hadde bestilt. - Pensjon er et relevant søkeord for en del av brosjyren, mens forsikring var et langt mer relevant søkeord.

Jan Grønbech sier til digitoday.no at det er mulig å få en global eksklusiv rett på søkeord gjennom DoubleClick.


- Hvis Gjensidige Nor kjøper søkeordet "bank" i Norge, og hvis Chase Manhattan Bank kjøper de globale rettighetene, vil Gjensidige Nor få tilbud om å kjøpe denne globalt - altså de har de forkjøpsrett. Det er praksisen. Hvis Gjensidige Nor ikke ønsker å kjøpe dette søkeordet, mister de da bannerannonsen, sier Grønbech til digitoday.no .

Grønbech presiserer også at markedet for denne typen annonsering er svært smalt, og at det ikke er stort marked for dette.

- Det fungerer slik at dersom en annonsør booker et søkeord lokalt, for eksempel bare for Norge, vil dette stå som en ubooket oppføring globalt. Det vil si at dersom en global annonsør ønsker eksklusivitet vil han få dette, selv om en annen har en lokal rettighet, sier Grønbech. Dette gjelder selv om den lokale annonsøren har flere søk igjen i avtalen med DoubleClick.

- Men annonsøren betaler ikke for søk han eller hun ikke har mottatt, sier Grønbech. - Dette har vi vært krystallklare på i forhold til de annonsørene som ønsket dette produktet. Alle lokale annonsører som innehar et søkeord som noen andre ønsker den globale, eksklusive retten på, vil bli spurt om de ønsker å kjøpe dette, sier Grønbech.

- Denne kunden har gjentatte ganger blitt forklart at dette er tilfellet. Men dessverre er det slik at mange ikke helt forstår dette, sier Grønbech som legger til at det ofte kan bli slik at selger og kunde kan snakke litt over hverandre.

- Jeg forstår utmerket godt hvordan dette fungerer, men jeg nekter å akseptere at det skal være slik. Det er en systemfeil som jeg som kunde reagerer på, og det burde DoubleClick ta alvorlig, sier Røe, som antar at andre kunder opplever det slik og reagerer på det.

Røe mener at DoubleClick nå må bestemme seg om hviklet marked de vil være på: Det globale elle det lokale.

- Man kan ikke selge et produkt og så ta det tilbake igjen, fordi en annen aktør ønsker det, sier Røe.

- Slik er det, repliserer Grønbech.

Til toppen