Finansnæringen spår høyere rente i 2001

Bransjeforeningen innen bank og forsikring spår høyere rente i 2001. Foreningen la i dag frem sine synspunkter på den økonomiske utviklingen i Norge for neste år.

Bransjeforeningen innen bank og forsikring spår høyere rente i 2001. Foreningen la i dag frem sine synspunkter på den økonomiske utviklingen i Norge for neste år.

Rentetoppen er ennå ikke nådd ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjons ferske rapport om kreditt og konjunkturer i Norge fremover.

Finansnæringens Hovedorganisasjon ( FNH ) er sammenslåingen av Den Norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund.

Veksten i offentlig sektor, høy kredittetterspørsel og konsum, kombinert med et vedvarende stramt arbeidsmarked vil videreføre pris- og lønnsveksten. Samtidig vil også stigende eurorenter presse det norske rentenivået oppover.

Samlet ser foreningens økonomiske analytikere en økning på 0,5 prosent i rentenivået i løpet 2001. Hvor fort eller hvordan denne renteøkningen vil komme ønsker de imidlertid ikke å uttale seg om.

Denne veksten i offentlig sektor, kreditt og konsum vil skje på bekostning av produksjon og sysselsetting i konkurranseutsatte sektorer.

Det er i første rekke maskinleverandører, mekanisk industri og underleverandører til eksport-/ og importbedrifter som vil merke tilstrammingen i økonomien. Innen disse bransjene ser også foreningen at det vil bli økende tap på utlån for de medlemsselskapene som yter kreditter.

En av hovedforutsetningene for foreningens estimater er også en tilsvarende økning i rentenivået for euro. Foreningen mener at rentedifferansen på rundt 2 prosent vil bli opprettholdt. Når eurorenten da trekker oppover, vil den presse den norske renten opp tilsvarende.

Foreningen er ikke bekymret over den tiltagende opplåningen i husholdningene. Denne skal være solid forankret når man tar hensyn til husholdningenes totale økonomi. Det er således ingen ting som tilsier en mulig ny gjeldskrise eller sterkt fallende boligverdier. Kredittveksten i husholdningene vil fortsatt være høy med 8 prosent til neste år, men nedadgående i forhold til årets vekst på 11 prosent.

Konjunkturavgiften for næringsbygg ser ikke foreningen som et stort problem i denne sammenheng. Kapasiteten innen næringsbygg vil etter deres mening flytte seg til boligbygging.

Alt i alt er foreningen fornøyd med stramheten i budsjettet for neste år. De tar dog forbehold om at det faktum at vi har en uklar politisk situasjon og samtidig går inn i et valgår kan føre til svekkelser av budsjettet underveis ved revideringer.

Til toppen