Finansskandale rammer AOL

Den framgangsrike onlinetjenesten America Online er anklaget for å ha brutt en rekke lover knyttet til aksjesalg og regnskapsførsel. Flere i AOLs sentrale ledelse skal være innblandet i finansskandalen.

Den framgangsrike onlinetjenesten America Online er anklaget for å ha brutt en rekke lover knyttet til aksjesalg og regnskapsførsel. Flere i AOLs sentrale ledelse skal være innblandet i finansskandalen.

Saken mot AOL er reist på vegne av en rekke investorer som kjøpte aksjer i selskapet mellom 10. august 1995 og 29. oktober 1996. Deres advokater mener AOL feilposterte abonnementsreserver for å pynte på regnskapet, samtidig som det ytret seg overoptimistisk om resultatutviklingen utover høsten 1996.

Dette førte til at aksjekursen holdt seg kunstig høy mens AOLs ledelse forebygget finansielle problemer både i selskapet og privat ved å selge unna aksjer.

I mai i fjor var aksjekursen på 71 og rekordhøy. I oktober falt kursen til 22 3/8.

I månedene imellom solgte AOL 4,9 millioner aksjer til opptil 55 3/8 dollar per aksje. Dette salget ga en samlet kapitalgevinst på sårt tiltrengte 139 millioner dollar.

Samtidig fikk 18 innsidere tilfredsstilt sin personlige grådighet. De solgte 2,1 millioner aksjer – 72 prosent av sin samlede beholdning – og realiserte en fortjeneste på over 95 millioner dollar. Blant dem:

  • styreformann og medgründer James V. Kimsey solgte 651.000 aksjer, 82 prosent av sin beholdning, og tjente 24,5 millioner dollar
  • daglig leder og medgründer Stephen Case solgte 575.000 aksjer, 76 prosent av sin beholdning, og tjente 29,1 millioner dollar
  • finansdirektør Lennert Leader solgte 210.800 aksjer, 66 prosent av sin beholdning, og tjente 10 millioner dollar.

Saksøkerne krever å få tilbakebetalt disse midlene. Fremst blant deres advokater er http://www.milberg.com>Milberg Weiss som de siste tjue årene har vunnet tilbake rundt to milliarder dollar av sine kunders tap i liknende saker.

Til toppen