Findexa trekker ned Eniro Norge

Svenske Eniro leverte milliardoverskudd, men Eniro Norge leverte underskudd på grunn av Findexa.

Svenske Eniro leverte milliardoverskudd, men Eniro Norge leverte underskudd på grunn av Findexa.

Det svenske selskapet Eniro leverte et lite overskudd og en liten omsetningsvekst for fjoråret.

Totalt omsatte konsernet for 4,8 milliarder svenske kroner med et resultat på 1,0 milliarder. Eniro Norge sto for en omsetning på 293 millioner svenske kroner, men leverte et underskudd på 39 millioner på grunn av Findexa.

Findexa ble kjøpt av Eniro i fjor og ble innlemmet i Eniros regnskap med virkning fra 5. desember. Selskapet bidro med 40 millioner svenske kroner til Eniros omsetning, men hadde et negativt driftsresultat på 59 millioner svenske kroner inkludert en engangs omstruktureringskostnad på 24 millioner.

For året som helhet omsatte Findexa for 1,85 milliarder svenske kroner. Inntektene fra de trykte mediene gikk ned til 1,4 milliarder, mens online-inntektene økte til 411 millioner. I Eniros regnskaper er bare den siste måneden tatt med og Findexa publiserte ingen trykte kataloger den måneden.

Eniros regnskapstall viser en tydelig nedgang i det tidligere så lukrative katalogmarkedet. Stadig større andel av annonseomsetningen går over til internett.

Til toppen