Fingeravtrykk skal nedfelles i EU-pass

EU har vedtatt at biometriske pass også skal inneholde innehaverens digitaliserte fingeravtrykk.

EU har vedtatt at biometriske pass også skal inneholde innehaverens digitaliserte fingeravtrykk.

EUs ministerråd vedtok tirsdag en ny ordning for biometriske pass. I stedet for at bare ansiktstrekk skal nedfelles i passenes elektroniske brikke, heter det nå at også fingeravtrykk skal registreres og lagres.

Fingeravtrykk og ansikter skal dessuten oppbevares i et sentralt europeisk register som skal betjene hele Schengen-systemet, og gjøres tilgjengelig for politiet.

Forslaget om at 450 millioner EU-borgere skal registreres med fingeravtrykk ble fremmet av Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Malta, Polen, Slovenia, Spania og Tyskland. De eneste EU-landene som har avvist forslaget er Estland, Finland, Latvia og Sverige.

Storbritannia og Tyskland ønsker dessuten å innføre irisskanninger som en tredje biometrisk identifikator i de nye passene.

EUs kommissærer for datatilsyn har sterkt advart mot å opprette et sentralt europeisk register med fingeravtrykk og andre biometriske data for alle EU-passinnehavere, ifølge den britiske personvernorganisasjonen Statewatch. De peker på at den eneste hensikten med et pass er å sjekke at innehaveren er den vedkommende gir seg ut for å være, og at det da er tilstrekkelig å kontrollere de nedfelte biometriske data mot dem innehaveren kan levere på kontrollstedet. De peker også på de kontrollproblemene som et sentralt EU-register over fingeravtrykk og andre biometriske data medfører, og de mulighetene for misbruk som en eventuell tapping av registeret vil medføre.

Vedtaket i ministerrådet er ikke endelig. Det erstatter et tidligere vedtak fra i våres der bare ansikter skulle registreres og nedfelles i biometriske pass. Dersom vedtaket opprettholdes i de øvrige EU-organene, kan de først biometriske EU-passene være klare i løpet av halvannet år, da bare med ansiktstrekk. De første passene med fingeravtrykk kan komme om tre år.

Vedtakene om biometriske pass i EU skyldes i stor grad press fra USA som vil kreve slike pass som vilkår for innreise fra visumfrie land innen oktober 2005.

Statewatch har en fyldig gjennomgang, med lenker til saksdokumenter, på denne siden: EU: Compulsory fingerprinting for all passports.

    Les også:

Til toppen