Finland får ny type mobilt bygde-bredbånd

Finland får landsdekkende mobilt bredbånd i 450 MHz-båndet, men med en annen løsning enn ICE.

Finland får ny type mobilt bygde-bredbånd

Siden ICE-nettverkene ble åpnet for et par år siden i Norge og Sverige, har opphavet, Nordisk Mobiltelefon, også tegnet abonnenter blant dem som bor i grensestrøkene i Finland, enda det ikke finnes en eneste ICE-mast i landet.

Det sier noe om både rekkevidden til ICE-mastene, og om behovet for mobilt bredbånd i grisgrendte strøk i Finland.

ICE benytter seg av frekvensområdet til det gamle analoge mobilnettet NMT, 450 MHz, til å tilby mobilt bredbånd med stor rekkevidde. Nordisk Mobiltelefon valgte CDMA2000 som teknisk løsning for dette nettet.

Selskapet søkte på konsesjon for et tilsvarende nettverk i Finland, men tapte til sin konkurrent Digita.

Digita samarbeider med TeliaSonera: Digita bygger ut nettverket, døpt @450, mens TeliaSonera skal stå for tjenestene. Digita valgte en alternativ teknisk løsning for nettet, kjent som Flash-OFDM (Fast Low-latency Access with Seamless Handoff Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Det innebærer at ICE og @450 er gjensidig inkompatible.

@450 har gjennomgått pilottesting de siste tre månedene. I en pressemelding fra TeliaSonera heter det at man er tilfreds over resultatene, og kommersiell drift av nettet starter i desember i år.

Målet er å gjøre tjenestene i @450 tilgjengelig over hele Finlands areal innen utgangen av 2009, inklusiv øyene. I grisgrendte strøk vil @450 bygges ut som et alternativ til bredbånd formidlet over kabel. Per i dag dekker nettet det som beskrives som «store områder i det sørlige Finland, og områder fra Oulu til Ivalo».

Selskapet som utviklet Flash-OFDM, Flarion, ble i fjor kjøpt av det amerikanske teknologiselskapet Qualcomm, som selv står bak CDMA2000.

Det innebærer at de to alternativene for mobilt bredbånd i grisgrendte strøk, det etablerte CDMA2000 med et globalt brukertall på 300 millioner, og det mer teknologisk avanserte Flash-OFDM, nå har felles eier.

Logisk sett, skulle dette tilsi en tilnærming mellom de to konkurrerende løsningene for mobilt bredbånd til grisgrendte strøk. Nordisk Mobiltelefon har Qualcomm på eiersiden, og skulle dermed være garantert tilgang til de mest hensiktsmessige løsninger.

Teknikksjef i Nordisk Mobiltelefon, Johan Jober, sier til digi.no at Qualcomm tar sikte på en langsom sammensmelting av Flash-OFDM og CDMA2000.

– Det de har bestemt seg for, er å gradvis tilføre de avanserte elementene i Flash-OFDM til CDMA2000. Det innebærer at de to alternativene kan bli kompatible om et par tre generasjoner. Det er på lang sikt, om tre år eller mer. På kort sikt vil man derimot ikke kunne bruke de samme klientene i @450-nettet som i ICE-nettet, sier Jober.

    Les også: