Finland først med UMTS

Det finske Samferdselsdepartementet har mottatt 15 henvendelser fra selskap som ønsker seg en av de fire mobillisensene knyttet til neste generasjon mobiltelefoni (UMTS) i Finland. Blant selskapene er flere av de største nordiske mobilselskapene.

Ifølge Communications Week International vil de fire nasjonale UMTS-lisensene ha en varighet på 20 år, og bli tildelt - ikke auksjonert bort som blant andre britiske myndigheter planlegger i løpet av sommeren. Selskapene som nå har meldt sin forhåndsinteresse, må levere sine endelige søknader i løpet av tre måneder.

Det finske samferdselsdepartementet med den nye samferdselsminister Kimmo Sasi i spissen, har så langt ikke definert den tekniske standarden på lisensene, bortsett fra det som ligger til grunn fra Den europeiske telestandardiseringsorganisasjonen (ETSI), som overfor Den internasjonale telekomunionen (ITU), har foreslått den såkalte W-CDMA-løsningen fra Ericsson, Nokia og japanske NTT.

ITU skal komme med sin anbefalte teknologiløsning i løpet av mars.

Blant de selskapene som har meldt sin interesse for UMTS-lisenser er de eksisterende GSM-operatørene i Finland; Sonera, Telia, Finnet og RSLCom. I tillegg kommer andre nordiske operatører som Tele 2 AB og Telenordia.

EU-kommisjonen har satt 1. januar år 2002 som siste frist for medlemsnasjonene i RU til å ha UMTS-lisenser i drift. De finske myndighetene har imidlertid planer om å sette mobillisensene i drift før denne datoen, blant annet fordi en mener det er et tilstrekkelig stort marked for slike lisenser i Finland. Den finske mobilpenetrasjonen er for tiden på 56 prosent og fremdeles økende - og høyest i verden.

Europeisk mobilbruk og salg:

År 1995 2000 2005 2010 2015
Mobilbrukere* 22 113 200 260 300
Brukere av mobil multiumedia* 0 0 32 90 180
Inntekter fra mobiltelefoni** 17,5 72 104 140 162
Inntekter fra mobil multimedia** 0 0 24 46 54

*= millioner **= milliarder euro. (1 mrd. euro = 8,69 mrd. kroner)
Kilde: Communications Week International/UMTS Forum