Finland Post satser stort på RFID

Bruken av RFID i Norden har foreløpig ikke tatt av, men nå satser det finske postverket hardt.

Bruken av RFID i Norden har foreløpig ikke tatt av, men nå satser det finske postverket hardt.

Det forventes en eksplosiv vekst for RFID-brikker innen logistikkmarkedene. De små radiofrekvensbrikkene kan leses av på kort avstand og informasjonen kan sendes inn til et sentralt system. Prisen pr. brikke er lav og forventes å fortsatt falle drastisk.

- Årlig har vi merkostnader på omkring 1,3 millioner euro på grunn av tapte traller. Problemet er at vi ikke vet hvor trallene blir av etter at sendingen er levert hos mottaker. Vi må lete frem og sette inn ekstra beredskap. Dette er et problem vi vil til livs, forteller Heljä Salomaa, direktør for logistikk i Finland Post til Finansavisen.

Et søk på nettet avdekker at Finland Post (kalt Posti i Finland) har valgt programvare fra BEA og Intel-baserte servere til sitt RFID-prosjekt. Det er Capgemini som skal lage systemet for Finland Post.

Post-selskapet har 200.000 post-traller har et årlig tap på 10.000 av dem. Nå har de gjennomført et pilotprosjekt med 300 RFID brikker installert på 200 vogner og erfaringene var så gode at de nå satser for fullt.

- Vi vil med tiden installere et RFID-merke på hver tralle, sier Tomi Pienimäki til Finansavisen.

Pilotprosjektet ga også positive effekter for organiseringen av lastebilene. De klarte å få med seg større forsendelser enn tidligere.

Mange har uttrykt en viss skepsis mot kontroll og overvåkingsmulighetene med RFID. De sjåførene som deltok i piloten hadde en egen RFID-brikke i tillegg til sin håndholdte leser. Det ga resultater, men de ansatte er kanskje ikke like fornøyd som Finland Post ledelsen:

- Alle jobber raskere under oppsyn, også våre sjåfører, forteller Salomaa.

Posten Norge var tidlig ute med å bruke RFID, men bare som i et testprosjekt - sammen med resten av postverkene i Europa brukte man brev med RFID-brikker for å måle hvordan og hvor fort postgangen i Europa går.

Til toppen