FINN jobb i siget

Direktør for FINN jobb, Morten Norder, uttaler seg om firmalojalitet, rekruttering, lave barnekull, jakten på talentene, FINN på børs og ut i verden, eiersits og aksjer, deltidsjobb og CV-baser.

Direktør for FINN jobb, Morten Norder, uttaler seg om firmalojalitet, rekruttering, lave barnekull, jakten på talentene, FINN på børs og ut i verden, eiersits og aksjer, deltidsjobb og CV-baser.

Med jevne mellomrom kan man lese om den svært store etterspørselen etter kompetent IT-arbeidskraft. Dette vises også i stillingsmarkedet. Nye og gamle IT-selskaper søker etter både 50 og 100 nye medarbeidere i slengen.

Fra flere hold innen rekrutteringsbransjen har digi.no fått bekreftet at når selskapene i en stillingsannonse sier de skal ha tak i x antall nye medarbeidere, mener de i virkeligheten halvparten. Søker de etter 100, trenger de 50. Søker de etter ti, skal de ansette fem.

Grunnene til dette kan være mange. Det kan være en psykologisk effekt; når man ser at det søkes etter én person, er terskelen for å søke på stillingen høyere enn hvis det søkes etter to eller tre. I tillegg er det et posisjoneringsspill. Selskapene vil signalisere at de planlegger ekspansjon.

I noen stillingsannonser står det bare "vi trenger flere nye medarbeidere", uten noen nærmere beskrivelse av hvor mange det dreier seg om. Det finnes også de selskapene som ansetter alle som tilfredsstiller kravene. De henter til seg det som er for å være på den sikre siden. Det pågår en intens kamp om de beste hodene, og Morten Norder, som er direktør for FINN jobb, sier denne kampen bare vil tilspisse seg.

- Tilgangen på de mest attraktive arbeidstakerne, kandidater mellom 20 og 35 år, vil synke med 15 prosent de neste fem til ti årene. Årsaken er av biologisk art; det var rett og slett små barnekull en periode. Vi merker effekten allerede, men vil merke den i økende grad de neste ti årene, sier han.

De siste årene har turnoverprosenten vært svært høy i IT-bransjen. En av tre har skiftet jobb i løpet av et år. Norder tror folk skifter jobb oftere fordi det er blitt mye lettere å få tilgang til ledige stillinger og oversikt over stillingsmarkedet.
Les også:
Færre jobbskifter i IT-bransjen
En av tre byttet jobb
Hver tredje skiftet jobb

- Folk bør være bevisst på at hyppige jobbskifter kan se stygt ut på CV-en, advarer han.


Det at turnoverprosenten i fjor gikk ned, forklarer han ved at mange selskaper frøs rekrutteringen fra oktober til desember på grunn av tusenårsskiftet.

Samtidig tror Norder at behovet for kompetanse stiger.

Han er også, naturlig nok, opptatt av at FINN jobb skal finne sin plass innenfor fremtidig rekruttering. Norder forteller i et intervju med digi.no at FINN jobb vil skille seg fra øvrige rekrutteringstjenester på nett ved å satse på erfaring og profesjonalitet innen dette området.

Selv har han tolv års erfaring fra rekrutteringsbransjen, og har jobbet lenge i både Mercuri Urval og Compass Human Resources.

FINN jobb har nå fem ansatte, men skal bli 16 eller 17 etter hvert. (dette er, ifølge Norder, reelle tall, red. anm.)

Norder kan ikke si konkret når FINN skal på børs, men han forteller at forberedelsene allerede er i gang. - Vi skal på børs når markedet tilsier det, uttaler han. Det betyr i praksis om et år eller to.

Holdingselskapet FINN.no AS er eid 62 prosent av Aftenposten. Resten er fordelt på Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen, NordNorge samkjøringen, samt alle de ansatte i FINN.no.

FINN jobb er et datterselskap som foreløpig er 100 prosent FINN.no-eid. Norder innrømmer at datterselskapet åpner for medeierskap på samme måte som ulike eiendomsmeglere har kjøpt seg opp i FINN eiendom.

- Vi er åpne for alliansebygging med jobbaktører fra for eksempel rekrutteringsbransjen, sier han.

FINN jobb ønsker å være en arbeidslivsportal, og vil gjerne tilby redaksjonelt stoff, lønnsstatistikker og juridiske tjenester i tillegg til CV-basen og stillingsannonsene.

Norder understreker at ingen bedrifter eller enkeltpersoner får tilgang til FINNs CV-base. - Kun rekrutteringsbyråer eller våre egne ansatte får tilgang til denne basen. Den skal kun være åpen for en uavhengig tredjepart. I dag har FINN jobb rundt 6000 CV-er i basen, men regner med at den i løpet av relativt kort tid vil inneholde 60.000 CV-er.

Han forteller også at FINN jobb vil komme med et deltidskonsept til jul. - Det er naturlig for oss å dekke hele stillingsmarkedet. Deltidsstillingene kommer til å danne grunnlag for en egen tjeneste.

Les om konkurrenten på dette området:
Vil gjøre deltidsjobb til heltidsjobb

Til toppen