Finn saksøker Nettfinn for navneforveksling

Nettfinn.no har i tre omganger vunnet midlertidig mot Finn.no. Nå har Finn tatt ut stevning og går til ordinært søksmål.

Telecom Europe som eier nettstedet Nettfinn.no, har vunnet tre av fire ganger i rettsapparatet mot Finn.no. Rettsavgjørelsen har i alle tre tilfeller vært såkalte midlertidige forføyninger som på grunn av dissens har vært påkjært videre til lagmannsretten og opphevet flere ganger av Høyesterett.

Nå har Finn.no tatt ut stevning og går til ordinært søksmål mot Nettfinn.no med de samme argumenter.

Finn hevder at markedsplassen Nettfinn har en navnelikhet som kan utgjøre en forvekslingsfare. Finn mener at virksomheten er i strid med både varemerkeloven og markedsføringsloven. Selskapet har i flere søksmål bedt Telecom Europe endre sitt domenenavn og overføre det til Finn.no.

– Å føre saken fram for byretten som en hovedforhandling med vitner over kanskje både to og tre dager, blir noe helt annet. En midlertidig forføyning er i realiteten bare at rettsapparatet sitter med noen saksdokumenter foran seg og avgir en skriftlig behandling i saken, forteller advokat Peter G. Nitter for Finn.no i advokatfirmaet Schjødt til digi.no.

Retten har gjentatte ganger påpekt at det ikke finnes noen særpreg i navnet Finn.no.

Finn.no ønsker å verne om sin identitet, og har allerede vært i flere andre søksmål.

    Les også:

Det er mektige Schibsted som står bak Finn.no som omsetter for 200 millioner kroner med 59 millioner kroner på bunnlinjen.

– Det er vanvittig at Finn.no ikke gir seg ettersom navnet allerede finnes i en rekke domenenavn, sier daglig leder Gøran Praefcke i Nettfinn.no til digi.no.

Dersom Finn.no skulle vinne fram mot Nettfinn.no, kan nettsteder som finnhåndverker.no, finnhus.no, finnbåt.no, finnbyggevarer.no, finnfirma.no, finntransport.no og finnfagmann.no stå for tur til å stevnes.

Nitter bekrefter at Finn.no ser like alvorlig på om navnet blir brukt som et prefiks eller suffiks. I Nettfinn kommer det som et suffiks, og kan om mulig slå enda verre ut som et prefiks, antyder Nitter.

Finn.no kan forvente et erstatningskrav fra Telecom Europe for tapt arbeidsfortjeneste i 16 måneder som rettssakene har pågått med tillegg av saksomkostninger.

Telecom Europe har foreløpig ikke blitt tildelt saksomkostninger, ettersom to av ni dommere har ikke vært enig. I siste runde var det enstemmig, og selskapet synes det er forunderlig at det ikke er blitt tilkjent saksomkostninger.

Telecom Europe ble etablert i 1990 og har brukt mange år og mange millioner på å utvikle portalen, som på sikt også vil utvides til Sverige og Danmark. Nettfinn.no har i løpet av bare en måned fått 250.000 brukere.

Portalen ble operativ i mai i fjor, men måtte øyeblikkelig legges ned i oktober 2003 da nettstedet ble stevnet av Finn.no. Dermed har den ligget nede helt fram til nå og tapt store inntekter.

Praefcke mener at Nettfinn ikke kan sammenlignes med Finn.no. Mens Finn.no kun er en markedsplass for bil, båt, MC, eiendom, jobb og Torget, har Nettfinn langt flere tjenester.

Nettfinn har tjenester for firmasøk som tilsvarer de gule og rosa sidene, bransjer, kategorier, produkter, lenker til andre og nettbutikker.

Søker man for eksempel i kategorien hus og hage, popper det opp et x antall linker til aktuelle nettbutikker og utsalgssteder.

Hver kunde betaler 1.500 kroner i året for å være med på logo og beskrivelse av sine nettsider. I tillegg har Nettfinn konkurranser, der produsentene kan gi bort alt fra telefoner til gratis vinterdekk mot annonsering.

Dersom det blir en ny behandling i byretten, vil Nettfinn.no vise til flere høyesterettsdommere både i USA og Canada som har gitt medhold på tilsvarende saker.

Les mer om: