Finn saksøkte feil selskap

I sin saksøkingsiver kom Finn Eiendom i skade for å saksøke feil selskap.

I sin saksøkingsiver kom Finn Eiendom i skade for å saksøke feil selskap.

digi.no har i en rekke artikler omtalt Finns mange søksmål mot Notar og Nettfinn. Gang på gang har Finn tapt, men reiser seg og saksøker ufortrødent videre.

    Les også:

I forrige uke ble det kjent at Finn Eiendom tapte mot LaZer Reklame i lanseringen av Supersøk. Finn mener at Notars Supersøk vil stjele trafikk fra de andre portalene og søkte en midlertidig forføyning for å få en rask avklaring.

Men Finn viste seg å være litt for rask og utålmodig denne gangen. I sin iver etter å få stoppet Supersøk, saksøkte Finn LaZer Reklame som har stått for utformingen og markedsføringen av portalen. Tjenesten drives teknisk av et eksternt IT-selskap og LaZer kan verken instruere IT-selskapet, Supersøk eller endre nettsiden.

- Med en gang vi fikk vite om søksmålet, skrev vi til Finn der vi gjorde dem oppmerksom på at de måtte saksøke Supersøk AS som er juridisk ansvarlig for tjenesten. LaZer har kun hatt oppdrag som konsulent, men Finn ville ikke høre, forteller advokat Espen Juul Haugan i Codex Advokat til digi.no.

Finn hadde åpenbart ikke tid til å vente på en hovedforhandling, og har kjørt på med midlertidig forføyning. Men for at et slikt søksmål skal være gjennomførbart, må det foreligge et hasteelement eller en sikringsgrunn som følge at det kan medføre en vesentlig skade eller ulempe å vente.

Juul Haugan ser verken markedsføringen eller opphavsretten som noen reell trussel, ettersom tjenesten startes av en sluttbruker og Supersøks nettside er vanlig i denne type løsning på Internett.

Retten bemerket:

«Når det gjelder kravet om at LaZer ikke markedsfører www.supersok.no som Norges største boligsøk, tar retten ikke stilling til om dette kravet er sannsynliggjort, i det retten finner det sannsynliggjort at det ikke foreligger sikringsgrunn. Retten kan ikke se at saksøker har anført noen konkrete skadevirkninger av at Supersøk markedsføres som Norges største boligsøk.»

Finn har tidligere i år tapt tre ganger mot Nettfinn for navnelikhet. Rettsavgjørelsene har i alle tre tilfeller vært såkalte midlertidige forføyninger, som på grunn av dissens har vært påkjært videre til lagmannsretten og opphevet flere ganger av Høyesterett.

I januar gikk Finn på et knusende nederlag i lenkesøksmålet mot Notar. Det uvanlige søksmålet ble også behandlet som en midlertidig forføyning ettersom Finn ønsket en umiddelbar stopp i Notars reklamekampanje.

Også her la retten vekt på at Notar ikke lenker til ulovlig materiale, men til Finns eiendomsbase slik Finn har valgt å publisere den på Internett.

Til toppen