FINNer oppsiden av Internett

I løpet av snaut ett år har rubrikktjenesten FINN.no funnet ut hvordan de skal tjene penger. Første kvartal i år gikk tjenesten med én million i pluss. Fortsetter veksten, kan Schibsted høste hyggelige gevinster fremover.

Konsernsjef Kjell Aamot i Schibsted hadde ikke for mange positive meldinger å komme med på torsdagens førstekvartals-presentasjon, men én sak var han stolt av: Rubrikktjenesten FINN sin fremgang.

Aamot presenterte det som om rubrikksatsingen hadde gått med overskudd etter ti måneders drift. FINN er i dag et eget aksjeselskap, men eksisterte også tidligere (blant annet gjennom det opprinnelige konseptet Vis@visen), da som en tjeneste tett bundet opp mot alle Schibsteds regionsaviser.

Verken Aamot eller administrerende direktør Terje Seljeseth (bildet) synes i dag særlig bekymret for at en tidligere annonsert børsnotering av selskapet ikke ser ut til å skje med det første.


Seljeseth hevdet i forrige måned overfor digitoday.no at de ikke er avhengig av dette

- Vi vil ikke presse gjennom noe i et råttent marked. Vi har heller ikke behov for cash for øyeblikket, så i overskuelig framtid skal vi kunne greie oss uten en børsnotering, sa han.

Seljeseth opplyser i dag at inntektene til FINN for ett år siden besto for det meste av subsidiering fra regionalavisene. I første kvartal i fjor omsatte rubrikktjenesten for ti millioner kroner.

- I år dreier det seg om rene nettinntekter som greier å finansiere 35 ansatte, sier han.

Annonseinntektene til selskapet havnet på 13 millioner norske kroner i første kvartal i år, og samlede driftsinntekter på 17 millioner kroner. Selskapet hadde driftsutgifter på 16 millioner kroner, og dermed ble det én million igjen på driftsresultatet.

Fire millioner er notert som "andre inntekter" og stammer fra internasjonale avtaler med salg av det Seljeseth kaller 'know-how', pluss en egenutviklet programvare.

De 16 millionene som selskapet i dag har i driftskostnader, er en økning på seks millioner fra første kvartal i fjor. Da hadde de i utgangspunktet fire ansatte.

Ifølge Seljeseth gir årets nivå en pekepinn på kostnadene fremover, blant annet blir det ikke for mange nyansettelser dette året, men det kan skje investeringer på internasjonalt plan, uten at han vil nevne i hvilke land.

Og her kan nøkkelen til suksessen ligge. Da de opprinnelige FINN-planene ble lansert, var målet 100 ansatte i løpet av fjoråret. Med 35 ansatte er kostnadsnivået mye mer edruelig.

- Vi har kontrakter med 21 aviser i Norge, så hvorfor ikke aviser i andre land? Det dreier seg ikke bare om Norden, men hele det europeiske markedet. Vår strategi er å finne sterke lokale allianser, sier FINN-sjefen. Rubrikkannonsetjenesten hans dekker områdene bil, båt, jobb og eiendom.

Allianser har FINN også inngått i Norge og dermed spart betydelige kostnader. Tjenesten er nemlig ikke bundet opp til eiernes innhold, men rubrikktjenesten kan også ha allianser med andre eksterne aviser som ikke nødvendigvis går overens med eiere som Bergens Tidende og Adressa

- Forretningsmodellen fungerer slik at avisene selger deler for oss i sine markeder. Vi har laget et provisjonssystem slik at partnerne får inntekter hver gang de selger på FINN-navnet. Dermed slipper vi å ha selgere ansatt i for eksempel Bergen, forteller Seljeseth.

Han opplyser at de la om modellen på tampen av fjoråret for å opprette bedre incentiver for dem som jobbet på vegne av merkevaren.

- Dette er en av de viktigste nysatsingene i regi av Aftenposten, sa Aamot på presentasjonen torsdag.

Seljeseth mener at de mer indirekte har dratt veksel på merkevarer som Aftenposten, men gjennom en vellykket integrering av rubrikktjenestene under samme navn både på papir og nett, har greid å bygge sin egen merkevare.

Seljeseth er overrasket hvor glatt det har gått å fungere i tospann med aviseierne.

- Vi trodde jo nesten vi skulle være mer i konkurranse med eierne som er de fem største abonnementsavisene i Schibsted. Det vi ser er at avis og nett går mer hånd i hånd enn vi faktisk hadde trodd til å begynne med, produktene fungerer side om side. Avisene har fortrinn som nettet ikke kan ta fra dem uten videre og omvendt, mener han.

FINN-sjefen hevder det er mange kunder som etterspør kombinasjonspakken nett og papir.

Til toppen