Finnmark bygger ut fiberbasert bredbånd

Finnmark bygger ut fiberbasert bredbånd

Finnmark bygger ut fiberbasert bredbånd. Først ute er linjen mellom Alta og Hammerfest.

Bredbånd Finnmark er et selskap som eies 100 prosent av Finnmark fylkeskommune og som har sitt kontor i Vadsø kommune.

Sammen med kabelprodusenten Nexans har de startet fiberutbygging av hele Finnmark.

Nexans Norway har fått kontrakt på 110 kilometer fiber sjøkabel og 20 kilometer landkabel for å knytte sammen Alta og Hammerfest. Ambisjonene er gjøre en rask utbygging slik at Hammerfest allerede i august skal være knyttet til resten av verden gjennom en fiberoptisk bredbåndslinje.

Fiberkablene skal produseres ved Nexans Norways fabrikk på Rognan og Nexans skal også være prosjektansvarlig. I tillegg deltar flere andre selskap i prosjektet for å komme i mål på den stramme tidsplanen. Blom Maritime skal sørge for bunnkartlegging, Seaworks for sjøkabelinstallasjon og Relacom for landtaksarbeider og landkabelinstallasjon.

- Dette er et krevende prosjekt som omfatter alt fra søknader om tillatelser fra offentlige og private, bunnkartlegging, kabelproduksjon, installasjon av kabel i sjøen og på land og testing, sier prosjektleder hos Nexans, Ove-Svein Birkelund i en pressemelding.

Ifølge Bredbånd Finnmark er dette bare starten på fiberbasert bredbåndsutbygging i Finnmark.

- For Bredbånd Finnmark er dette den konkrete starten på fibring av fylket og etablering av en fiberforbindelse mellom øst- og vest-Finnmark. Sammen med våre samarbeidspartnere Ishavslink og Bredbåndsfylket Troms markerer dette også starten på et samarbeid som vil skape grunnlaget for utvikling av et moderne digitalt kommunikasjonsnett for fylket, sier daglig leder , Tormod Skaret.

Han legger til at de vil søke om midler fra Høykom etter at den sittende regjeringen bevilget 50 millioner kroner til bredbåndsutbygging under revidert statsbudsjett for 2006..

Til toppen