Finnmark uten bredbånd

Finnmark blir akterutseilt på bredbåndsutbygging. Nå har ordfører Kjell H. Sæther fått nok.

Finnmark blir akterutseilt på bredbåndsutbygging. Nå har ordfører Kjell H. Sæther fått nok.

Stortinget har vedtatt en egen bredbåndmelding med løfte om bredbånd til alle innen utgangen av 2006. Der markedet ikke bygger ut, lover staten å ta et ansvar.

IKT-Norge har lenge jobbet mot politikere for tilskudd til distriktene og har tidligere foreslått en bredbåndspott som skulle sikre alle tilgang til bredbånd i 2007.

Kostnadsanslagene skulle gjelde skalerbare løsninger i alle typer transportnett fra riksveier til fylkesveier og for etablering av fiber i Finnmark og i alle grisgrendte strøk.

Men forslaget ble nedstemt av et flertall på Stortinget i fjor, og stor var skuffelsen for ordfører Kjell H. Sæther i Karasjok.

– Finnmark er i dag det eneste fylket i landet som ikke har et transportnett for bredbånd med fiberoptiske kabler. Dette kan vi bare ikke godta, tordner ordføreren.

Sæther har selv vært aktiv i forhold til å påvirke for en større satsning på utbygging av bredbånd med fiberoptiske kabler. Nå utfordrer han statsministeren på tidligere løfter om utbygging i Finnmark.

Han viser till at flere skoler nå opererer med 100 Mb/s bredbånd som gir et undervisningsmessig forsprang for både elever og lærere. Disse skolene vil være godt rustet til å møte utfordringene som ligger i den kommende læreplanen for grunnskolen. Der er digital kompetanse definert som en av basisferdighetene elevene skal lære.

Men forutsetningen for at kommunene og fylkeskommunene skal kunne satse på denne måten, er at det fins et transportnett for bredbånd med fiberoptiske kabler i deres nærhet.

Til sammenligning så har Karasjok kommune en kapasitet på 3 Mb/s til rådhuset, helsesenteret og grunnskolen til sammen.

Bredbånd til Finnmark går i dag gjennom radiolinjer. Dette er ikke tilstrekkelig verken kapasitetsmessig, sikkerhetsmessig eller prismessig, framholder Sæther.

Han frykter at markedsaktørene vil satse penger der de tjener mest. Dersom markedet skal få råde ene og alene, så vil det ikke komme bredbånd med fiberoptiske kabler til annet enn deler av Finnmark fylke i nærmeste fremtid. Resten av fylket må risikere å vente på utbygging i svært mange år.

– Med henvisning til løftene i bredbåndsmeldingen, har vi forventninger til at staten bevilger sin del av midlene til et bredbåndselskap i Finnmark. Det blir spennende å se om staten denne gangen husker sine løfter i det reviderte budsjettet som skal opp i Stortinget, sier Sæther.

Til toppen