Finocchio tar på seg å berge Informix

Robert Finocchio, kjent fra toppverv i 3Com, tar over som CEO i Informix. Han avløser Phillip White som fortsetter som styreformann.

Robert Finocchio, kjent fra toppverv i 3Com, tar over som CEO i Informix. Han avløser Phillip White som fortsetter som styreformann.

Phillip White har vært den dominerende skikkelsen i databaseselskapet Informix helt siden 1980-tallet. I 1990 innledet selskapet en serie på 24 kvartaler med vekstrater mellom 30 og 50 prosent. Rekken ble plutselig brutt i første kvartal i år, da Informix kunngjorde et tap på 150 millioner dollar av en omsetning på 134 millioner.

White beholdt sin post, men økonomidirektør Alan Henricks måtte gå.

Ifølge Wall Street Journal steg aksjekursen før utnevningen av Finocchio ble kjent, på grunnlag av rykter om et forestående skifte på toppen. White ventet til etter børsens stengetid med å bekrefte ryktet. Han begrunnet omorganiseringen med at Finocchio viste seg svært dyktig i å bygge infrastruktur i 3Com, og at "Vi trengte mer talent i ledelsen for å styre en programvarebedrift med en årsomsetning på 800 millioner dollar."

Resultatene for annet kvartal ventes kunngjort i neste uke. Verken Finocchio eller White ville kommentere tallene. Markedet forventer et nytt tap.

Det er en utbredt oppfatning at Informix' plager skyldes for sterk satsning på den nye objekt-relasjonsdatabasen Universal Server, slik at salget sviktet på de mer tradisjonelle områdene. Informix kritiseres også for ikke å ha etterkommet kundenes ønsker om et tilbud for Windows NT, og for å mangle en generell markedsføringsstrategi. Analytikere peker videre på at Informix bør gjøre som Oracle og bokføre salg til sluttbrukere framfor til forhandlere, slik at omsetningstallene gir et mer realistisk bilde av markedsprestasjonen.

Ifølge InfoWorld Electric vil arbeidsdelingen mellom Finocchio og White fungere slik at Finocchio tar seg av den daglige ledelsen mens White konsentrerer seg om arbeid mot partnere og kunder.

Til toppen