Finsk by vil erstatte Windows med Linux

Ifølge den finske avisa Helsingin Sanomat vurderer myndighetene i Turku å erstatte Windows med Linux på alle kommunens 5.000 PC-er, for å spare flere millioner mark.

I sin internasjonale utgave skriver Helsingin Sanomat at myndighetene i Turku, en by på over 200.000 innbyggere, har satt i gang i prosjekt for å erstatte Windows med Linux som operativsystem på PC-ene i kommunen. I stedet for Microsoft Office vil man bruke åpenkildekodeprosjektet OpenOffice til tekstbehandling, beregninger og presentasjoner. Det er i dag noen juridiske og funksjonelle forskjeller mellom koden i OpenOffice og den i StarOffice 5.2. Fra StarOffice 6.0 vil koden være sammenfallende.

Bakgrunnen for prosjektet er Microsofts nye lisenspolitikk som myndighetene antar vil øke kommunens utgifter med flere millioner mark. Mens det hittil har vært mulig å nøye seg med oppgraderinger når man selv følte behov for det, har Microsoft endret lisensreglene slik at man må betale en årlig avgift for alt man bruker.

Kommunestyret i Turku har bevilget 320.000 mark til et forprosjekt som skal munne ut i en rapport innen midten av desember. En eventuell overgang fra Windows til Linux vil måtte gjennomføres over en periode på flere år.

Avisa skriver at tretti andre byer og kommuner i Finland følger Linux-prosjektet i Turku med argusøyne. En talsperson for kommunen sier at dersom Turku og andre finske byer vraker Windows til fordel for Linux, kan flere finske selskaper, og kanskje hele landet, følge etter.

Det finske tollvesenet har allerede gjennomført et tilsvarende Linux-prosjekt.