Finsk-norsk eierlapskaus i Cee.tv

Telenor Broadband, og konsernsjef Stig Eide Sivertsen er i ferd med å bli en edderkopp i nordisk medieverden. Et oppkjøp i Cee.tv sikrer at selskapet har eierskapsrelasjoner til to av de bitreste finske mediekonkurrentene.

To av TV2s utstøtte kjendiser har fått Telenor inn på eiersiden. Cee.tv, startet av Finn H. Andreassen og Trygve Rønningen, prises dermed til ca 35 millioner kroner. Cee.tv skal lage innhold for brede og smale bånd.

Dermed har Cee.tv både Telenor, finske Alma Media (13%) og Møller (17%) på eiersiden. De fire gründerne og inkubator-selskapet eScienza AS har de resterende 35%.

Telenor eier imidlertid 29 prosent av A-pressen. A-pressen eies dessuten også av det finske mediehuset Sanoma Corporation, som er en av tre store mediehus i det finske markedet.

Sanoma og Alma Media er sterke konkurrenter som sammen sitter med et jerngrep om det finske mediemarkedet. De to sitter også med nøkkelen til innhold distribuert over finske mobiltelefoner. Cee.tv spesialiserer seg blant annet på dette, og det finske markedet regnes som det mest avanserte mobiltelefonimarkedet i verden.

Dermed har Telenor Broadband Services AS, som råder over 1000 mann og 3,5 milliarder kroner i omsetning, knyttet viktige bånd til finske medier, i tillegg til A-pressens regionale og lokale innhold.

Telenor Broadband Services er et kapittel for seg. Det tidligere forretningsområdet styres av Stig Eide Sivertsen, og er i det stille organisert opp til å bli en gigant som kontrollerer både infrastruktur og innholdsproduksjon. Selskapet har fått alle de tidligere Telenor Plus-selskapene med unntak av Telenor Media inn under paraplyen.

Til toppen