Finsk regjering vil selge hele Sonera

Den finske regjeringen ber nasjonalforsamlingen om tillatelse til å selge ut resten av de 57,9 prosent av aksjene som allerede ikke er solgt i det nå delprivatiserte teleselskapet Sonera.

Den finske regjeringen ber nasjonalforsamlingen om tillatelse til å selge ut resten av de 57,9 prosent av aksjene som allerede ikke er solgt i det nå delprivatiserte teleselskapet Sonera.

I dag har regjeringen tillatelse til å selge staten ned til 34 prosent, men regjeringen vil nå altså selge alt om den får lov til det.

Det er allerede startet forbredelser på å selge ut en liten del av Soneras aksjer og det vil redusere statens totale aksjebeholdning til 54,5 prosent. Aksjene skal tilbys finske og internasjonale institusjonelle eiere.

Regjeringen solgte seg ned fra 77,8 til 57,9 prosent i fjor, etter at den første delprivatiseringen ble foretatt før jul 1998 med vel 22,2 prosent.

Børsverdien på Sonera har økt sterk etter at børsnoteringene ble foretatt.

Til toppen