Finsk selskap outsourcer til Accenture i India

Accenture skal drifte det finske metall- og teknologiselskapet Outokumpu fra et senter i Hyderabad i India.

Accenture skal drifte det finske metall- og teknologiselskapet Outokumpu fra et senter i Hyderabad i India.

Det finske metall og teknologiselskapet Outokumpu har inngått en femårig outsourcingsavtale med Accenture. Avtalen innebærer at Accenture overtar selskapets utvikling og forvaltning av IT systemer. Avtalen er en forlengelse av en kontrakt signert i 2004, der Outokumpu outsourcet utviklingen og implementeringen av selskapets globale ERP-system, SAP.

I en pressemelding viser Outokumpu til at Accentures «solide historikk på SAP-leveranser, brede kompetanse, leveringsevne og globale nettverk av ressurser var forutsetninger for at vi valgte å gå videre med dette prosjektet.»

Accenture vil utvikle og forvalte applikasjoner for Outokumpus eksisterende SAP-plattform via sitt leveringssenter i Hyderabad i India. Servicesentere inngår i Accentures globale nettverk med over 40 leveransesentere.

    Les også:

Til toppen