Finsk tv sensurerte Internett-bruk

Den finske rikskringkastingen YLI satte opp pekere til pornografiske steder på nettet og overvåket deretter Internett-bruken hos sine egne ansatte.

Den finske rikskringkastingen YLI satte opp pekere til pornografiske steder på nettet og overvåket deretter Internett-bruken hos sine egne ansatte.

I forrige uke ble to journalister i det finske kringkastingsselskapet YLI kalt inn på teppet for å ha besøkt noen av de pornografiske stedene. Journalistene slapp med en advarsel. Nå stilles det spørsmål om de ansattes rettigheter og pressefriheten er godt nok ivaretatt i selskapet.

Overvåkingen skjedde med et program som la igjen feller ved pornografiske steder på Internett. Når en Internett-bruker klikket på pekeren, ble brukernavnet loggført. Etter å ha gått gjennom loggen, satt selskapet med oversikten over hvem som hadde brukt mye av arbeidstiden på disse nettstedene.

YLI forsvarte overvåkingen med at denne type internettbruk i arbeidstiden fører til store kostnader for selskapet. De sluttet likevel overvåkingen etter at saken ble kjent i Finland.

Til toppen