Fiorina lover HPs SAP-problem er over

HPs toppsjef Carly Fiorina har friskmeldt det nye SAP-ordresystemet som skapte kaos i forrige kvartal.

HPs toppsjef Carly Fiorina har friskmeldt det nye SAP-ordresystemet som skapte kaos i forrige kvartal.

Friskmeldingen kom på en analytikerkonferanse i San Francisco som ZDNet og Reuters refererer fra. Hewlett-Packard-sjef Carly Fiorina sa at overgangen til nytt ordresystem fra SAP er fullført og at bestillinger som har vært satt på vent nå effektueres. Problemene med overgangen til nytt ordresystem fikk en vesentlig del av skylda for HPs begredelige tall i julikvartalet.

    Les også:

Ifølge ZDNet har ikke alle effektueringene vært på høyde med HPs vanlige standard, og leveransene kan fortsatt ta betydelig lenger tid enn tilsvarende leveranser fra Dell, og være preget av graverende feil. Problemene med ordresystemet til HP gikk i hovedsak ut over leveransene av Intel-baserte servere.

Et annet stort problem som svekket forrige kvartalsregnskap, var knyttet til rabatter i Europa og kompensasjon for kanalpartnerne. Fiorina sa at nye betingelser vil være på plass innen 1. november, starten på HPs neste regnskapsår. Særlig lagringsprodukter skal ha vært utsatt for skarp priskonkurranse i Europa.

Et tredje problem, manglende lønnsomhet innen konsulentvirksomheten, vil det ta lenger tid å løse. Fiorina sa at HP var «på sporet» til å oppnå lønnsomhet på dette området i løpet av 2005.

Fiorina var ikke villig til å endre på sine forsiktige prognoser for IT-bransjen som helhet, og mener veksten fra 2004 til 2005 vil begrenses til et sted mellom én og to prosent. Hun mener at på lang sikt kan man ikke forvente at IT vokser mer enn rundt det dobbelte av den helhetlige økonomien.

Til toppen