GDPR

Fire absurde konsekvenser av GDPR

GDPR er EUs nye personvernforordning. Den trådte i kraft i EU fredag 25. mai, og kommer til Norge tidligst 1. juli.
GDPR er EUs nye personvernforordning. Den trådte i kraft i EU fredag 25. mai, og kommer til Norge tidligst 1. juli. (Foto: Eirik Tangeraas Lygre)

Sist fredag trådte EUs nye personvernforordning GDPR i kraft. I Norge ventes innføringen å skje tidligst 1. juli. Det nye personvernregelverket går langt i å styrke europeiske borgere sine digitale rettigheter. 

Til toppen