Fire aktører slåss om den siste 3G-lisensen

Nadir Nalbant må slåss med Robert Hercz og Ingvild Myhre om den den fjerde norske 3G-lisensen.

Nadir Nalbant må slåss med Robert Hercz og Ingvild Myhre om den den fjerde norske 3G-lisensen.

Samferdelsesdepartement delt i 2000 ut fire norske 3G-lisenser, men fremdeles er det bare de to gamle GSM-operatørene, Telenor og Netcom, som driver noen større mobiltelefon-nett i Norge. Alle andre aktører leier kapasitet av de to.

For svenske 3 sitter på en lisens, men har ikke bygget. Det vakte derfor stor oppmerksomhet at tidligere Sense-sjef Nadir Nalbant søkte om den fjerde ledige lisensen.

Men så bestemte departementet seg for å utlyse en auksjon for å se om det var flere interesserte. Og det er det.

I tillegg til Nalbant, har tre andre selskaper søkt: Teletopia/MTU Gruppen med Robert Hercz i spissen og Automobil Invest, eid av Network Norway ledet av Ingvild Myhre.

I tillegg har et fjerde selskap meldt interesse for lisensen, men navnet er inntil videre ikke offentlig, etter krav fra selskapet.

Hercz og Myhre er kjente aktører i den norske telebransjen og de har delvis slåss mot hverandre - Hercz lå i flere år i strider med Telenor, der Myhre jobbet som mobil-sjef.

De tre selskapene som søker er alle ganske små aktører, det store spørsmålet er om det skjuler seg en internasjonal aktør med større finansielle muskler bak den fjerde søknaden.

Det kan tenkes at det er en aktør som i dag samarbeider med for eksempel Telenor eller Netcom og som er redd for å ødelegge dette samarbeidet hvis deres søknad blir kjent.

- Det viktigste er at vi får løst opp duopolet Telenor og Netcom har i det norske telemarkedet i dag, sier Nalbant til digi.no.

- Eg er glad for at fleire har vist interesse for å etablere og drive eit nytt 3G-nett. Fleire tilbydarar vil kunne gje oss betre og billigare tenester og betre dekning i større delar av landet, seier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Alle detaljer er ikke klare, men auksjonen skal avholdes i september/oktober i år, skriver departementet.

Det er den kritiske muligheten til å bygge et begrenset 3G-nett som nok lokker så mange. Å bygge et landdekkene 3G-nett er en milliardinvestering, noe Telenor og Netcom måtte påta seg da de fikk sine lisenser.

Planen til Nalbant og de andre utbyggerne er dermed å bygge ut dekning i de største byene. Kravene tilsier 30 prosent av Norges befolkning - noe man får ved å bygge ut Stor-Oslo.

Så må man inngå en avtale med Telenor eller Netcom slik at kundene får GSM eller 3G-dekning når de drar lengre unna. Det er bare Telenor som har plikt til å levere såkalt roaming til konkurrenter, men selskapet har tidligere satt en høy prislapp på dette.

Dette kjenner Teletopia-sjef Robert Hercz godt til - hans lansering av Teletopias begrensede GSM-nett ble lenge hindret av de høye prisene Telenor krevet for roaming.

Til toppen