Fire av fem norske bedrifter på nett neste år

De nyeste tallene fra Gallups InterBusiness-undersøkelse viser at 83 prosent av norske bedrifter vil i mai år 2000 være koplet til internettet. Kun 15 prosent daglige ledere mener bedriften har stor nytte av det samme nettet.

De nyeste tallene fra Gallups InterBusiness-undersøkelse viser at 83 prosent av norske bedrifter vil i mai år 2000 være koplet til internettet. Kun 15 prosent daglige ledere mener bedriften har stor nytte av det samme nettet.

I juni 1998 var halvparten av norske bedrifter koplet opp til det verdensomspennende internettet. I juni år 2000 kan 83 prosent ha kommet seg online. Bare det siste året har det blitt 20 prosent flere norske bedrifter med mer enn fem ansatte som har knyttet til seg en internettoperatør.

Og få tegn tyder på at den rivende utviklingen stopper opp.

I mai 1999 hadde 31 prosent av norske bedrifter bestilt varer eller tjenester på Internett. Det er en økning på 12 prosent hvis man ser ett år tilbake. 11 prosent har etablert en egen e-handelsløsning, men det antallet kommer til å fordoble seg de neste 12 månedene, skal vi tro respondentene i Gallups undersøkelse.

32 prosent har egne hjemmesider, noe som er en økning på fire prosent fra første kvartal i år. Og i underkant av halvparten av disse 32 prosentene (44 prosent), har det siste året fått salg basert på informasjon/reklame på hjemmesidene sine.

Spørsmålet er hvor mye nytte bedriftene selv har av kun å ha en tilstedeværelse på weben. I den forrige kvartalrapporten fra InterBusiness kunne digi.no slå fast at svært få av bedriftene er interessert eller har kapasitet til å oppdatere sin egen nett-tjeneste.

Fire prosent oppdaterer daglig, mens én av fem gjør det oftere enn én gang i måneden. Denne nyeste kvartalsundersøkelsen viser at det er få ledere som mener bedriften hittil har hatt stor nytte av Internett; kun 15 prosent sier dette, de aller fleste med en tilnærmet ikke-kommersiell begrunnelse:

"disse (lederne - red.anm.) begrunner dette i hovedsak med at Internett har forenket bedriftens informasjonsinnhenting og kommunikasjon. Lederne som mener at bedriftenn har hatt liten nytte av Internett mener at dette i hovedsak skyldes at bedriften ikke har kommet i gang med dette arbeidet eller at de ikke treffer målgruppene på Internett", skriver Gallup i sine kommentarer.

Det er også verdt å merke seg at kun 10 prosent av de spurte svarer at de tror e-handel i stor grad vil påvirke bedriftens forretningsvirksomhet inn i det neste årtusenet.

Grunnlaget for InterBusiness er 624 telefonintervju med norske daglige ledere i løpet av ett kvartal.

Til toppen