Fire eksempler på JXTA i praksis

I forbindelse med oppgraderingen av ”peer to peer”-protokollen JXTA til versjon 2.0, vises det til fire løfterike eksempler på virkelig bruk.

I forbindelse med oppgraderingen av ”peer to peer”-protokollen JXTA til versjon 2.0, vises det til fire løfterike eksempler på virkelig bruk.

JXTA er en protokoll for likeverdige nettverk – også kjent som ”peer to peer” – der ulike klienter skal kunne utveksle tjenester med hverandre, uansett om de er mobiltelefoner, holdningsmaskiner eller store datamaskiner, og uavhengig av fysisk oppkopling, plattformer, operativsystem og så videre.

JXTA 1.0 ble lansert i april 2001, og oppgradert tirsdag til versjon 2.0, med til dels store endringer. Opphavet til JXTA er sjefsforsker Bill Joy i Sun. Protokollen utvikles av fellesskapet for åpen kildekode, og er følgelig gratis. Portalen Project JXTA har all slags bakgrunnsinformasjon.

    Les også:

I forbindelse med oppgraderingen til versjon 2.0, viser Sun til fire løfterike eksempler på hvordan JXTA brukes i praksis. To av eksemplene dreier seg om kommersielle applikasjoner som gjør bruk av protokollen. De to andre dreier seg om ekstremt desentraliserte organisasjoner som har brukt JXTA til hensiktsmessige og rimelige skreddersydde tjenester.

Den amerikanske foreningen for eiendomsmeklere, National Association of Realtors, har laget en JXTA-løsning som lar medlemmene søke i hverandres databaser som om alle databasene var slått sammen til én. Databasene vedlikeholdes som før. Den JXTA-baserte søketjenesten medfører ingen endringer i ansvarsforhold eller struktur i de enkelte databasene.

Den amerikanske foreningen for nærbutikker, National Association of Convenience Stores, har lagt JXTA til grunn for et nettverk som lar butikkene kommunisere direkte med hverandre, uavhengig av de øvrige løsningene som er implementert i hver butikk.

Programvarehuset InView Software har nettopp lansert gruppevaren – ”Shared Information Management” – Momentum som lar brukere opprette felles nettbaserte samarbeidsområder og dele filer på tvers av operativsystemene Solaris, Linux og Windows. Fra sine arbeidsstasjoner kan Momentum-brukere samarbeide rundt felles tegninger, grafiske framstillinger, prosjekter med mer.

Verktøyleverandøren Internet Access Methods har en mer spesialisert anvendelse, kalt IAM-Developing, som lar spredte utviklere samarbeide om felles Java-prosjekter på en sikker måte. Utviklerne kan arbeide på samme kildekode på en sikker måte, og se hverandres endringer på tvers av brannmurer mellom atskilte lokalnett.

Til toppen