Fire finalister - tre lisenser

Tre teleaktører har sagt de vil søke, mens en fjerde fremdeles teller på fingrene. Mest sannsynlig sitter Samferdselsdepartementet med fire søkere som alle kvalifiserer til hver sin mobillisens. Bare så synd at en av de fire kandidatene vil bli sittende med svarteper og ingen lisens.

Tre teleaktører har sagt de vil søke, mens en fjerde fremdeles teller på fingrene. Mest sannsynlig sitter Samferdselsdepartementet med fire søkere som alle kvalifiserer til hver sin mobillisens. Bare så synd at en av de fire kandidatene vil bli sittende med svarteper og ingen lisens.

Telenor Mobil, NetCom og Telia Norge har alle klart og tydelig gjort det klart at de kommer til å søke om konsesjon for drift at DCS-1800 mobilnett i Norge.

France Telecom fikk en tilsvarende lisens i Danmark tidligere i vår, og er i full gang med planlegging og utbygging av nettet, gjennom Mobilix.

- Vi er interessert, men må lese konsesjonspapirene først, sier direktør for France telecom Nordic, Monique Moullè-Zetterström til digi.

Hun sier at France Telecom er interessert i det norske mobilmarkedet, men at det gjenstår å se hvilke andre betingelser som nye aktører vil møte i Norge.

De to etablerte mobilaktørene i Norge, Telenor Mobil og NetCom, har begge gjennomført prøvedrift av mobilnett av DCS-1800-standarden, og begge er så og si sikre på at to av de tre konsesjonene vil bli fordelt på de to aktørene. I konsesjonsutlysningen legges det dessuten vekt på faktorer som utnyttelse av ressurser og miljømessige vilkår, som favoriserer de to eksisterende operatørene i Norge.

Begge selskapene har i ulike sammenhenger uttalt at de ikke kommer med nye mobiltillbud, men vil bruke 1800-konsesjonene i samtrafikk med GSM-nettene for å bedre kapasiteten i de byområdene i Norge.

Telia Norge er den fjerde aktøren og en av de tre som sier at de helt sikkert vil søke. Selskapet har tidligere søkt om konsesjon for prøvedrift av et DCS-1800 mobilnett, men fikk avslag av departementet.

Telia sikret seg tidligere i år Arnfin Thomasrud, tidligere ansatt i Teleplan med hovedoppgave på oppdrag fra Samferdselsdepartementet - å utrede utdeling og rammevilkår for nye GSM mobillisenser. Thomasrud har også ledet prosjektgruppen i Teleplan som bistod landets andre mobiloperatør, NetCom i selskapets etableringsfase.

Da Samferdselsdepartementet torsdag offentliggjorde utlysningen av de tre DCS-1800-konsesjonene, ble det også gjort klart hva departementet til syvende og sist vil forlange av de nye aktørene.

Innen ett år skal DCS-1800 nettene dekke Stor-Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Innen to år skal nettet dekke Drammen, Kristiansand, Fredrikstad, Tromsø, Tønsberg, Sarpsborg, Porsgrunn og Sandnes. Innen tre og et halvt år skal nettet også inkludere Haugesund, Sandefjord, Bodø, Skien, Moss, Hamar og Arendal. Mobilnettene skal dekke minst 90 prosent av befolkningen i disse 19 byene.

For Telenor og NetCom som allerede har mobilnett klare og egentlig bare skal bygge på dette nettet med en kapasitetsutvidelse, vil den tredje operatøren måtte basere sin virksomhet på samtrafikk med de to eksisterende operatørene.

Om tildeling av konsesjoner skjer i oktober, vil en tredje aktør tidligst kunne være operativ med et mobilnett på sensommeren neste år.

Til toppen