Fire finske mobil-lisenser

Sonera, Radiolinja, Telia og Soumen Kolmegee har fått tildelt hver sin mobil-lisens i Finland basert på UMTS-systemet. Samtidig som dette ble kjent kjøpte svenske Tele 2 en aksjepost i Soumen Kolmegee på 20 prosent. Finland er verdens første land som tildeler UMTS-lisenser.

Sonera, Radiolinja, Telia og Soumen Kolmegee har fått tildelt hver sin mobil-lisens i Finland basert på UMTS-systemet. Samtidig som dette ble kjent kjøpte svenske Tele 2 en aksjepost i Soumen Kolmegee på 20 prosent. Finland er verdens første land som tildeler UMTS-lisenser.

Tildelingen av lisenser som er gjort av finske telemyndigheter baserte seg på 15 søknader til å bygge ut slike nett, der de viktigste parametrene var finansiell styrke, krav til investering, kunnskap om mobiltjenester og mulighetene for å øke konkurransen på det finske telemarkedet ved å bygge ut ny infrastruktur.

UMTS (Universal Mobile Telephony System) er neste generasjon mobiltelefoni. EU har bestemt at slike lisenser skal lyses ut i løpet av år 2000.

Det ble bare delt ut nasjonale lisenser, selv om UMTS også åpner for tildeling av regionale lisenser.

Tele 2 AB betaler tre millioner finske mark for det finske selskapet, som sikrer Tele 2s moderselskap, Netcom AB tilgang til det finske mobilmarkedet. Tele 2 blir den største enkelteier, mens de andre eierne utgjøres av 41 lokale og regionale teleselskap i Finnet-gruppen.

Soumen Kolmegee Oy planlegger å bygge og drive et mobilnett, foruten å selge kapasitet på nettet til ulike tjenesteleverandører som skal forestå salget av mobiltjenestene. Tele 2 blir en av disse leverandørene. Selskapet drar fordel av å kunne benytte seg av eierselskapenes eksisterende fastnett-infrastruktur, noe som reduserer kostnadene betydelig ved nettutbyggingen.

En annen av lisensmottakerne, det 20 prosent delprivatiserte Sonera, regner med å investere én milliard finske mark i UMTS-nettet over flere år som skal komme fra salg av tjenester i nettet.

Til toppen