Fire ganger flere nettstudenter

I stedet for å bruke frimerker, studerer nå rundt 100.000 nordmenn over Internett, forteller NKS.

I år vil mer enn 5.000 studenter knyttet til NKS Fjernundervisning gjennomføre studiene over Internett. Det er en økning på 400 prosent fra 1999.

Rektor Bjørn Baaberg sier i en pressemelding at NKS har lagt et solid fundament for å være i toppsjiktet innen e-læring rettet mot næringslivet. Utdanningsinstitusjonen, som i 90 år har drevet med fjernundervisning, har de siste årene prioritert e-læring. De opplever nå at stadig flere elever bruker Internett.

Denne erfaringen kommer godt med nå som markedet flyttes fra brev til Internett, mener Baaberg. -Ved å kombinere ny teknologi med videreutvikling av tradisjonelle læremetoder, får vi stadig flere bedriftskunder, forteller han.

For to år siden omsatte e-læringssegmentet i Norge for 85 millioner kroner. Ifølge analyseselskapet International Data Corp (IDC) vil dette beløpet øke til over to milliarder kroner i 2004. Økningen kommer hovedsakelig av den vedtatte etter-og videreutdanningsreformen som innebærer at rundt 200.000 nordmenn kontinuerlig er under utdanning.

Internett vil være det største klasserommet, og allerede nå foregår over 50 prosent av studiene via nettet.

Baaberg tror at bedriftene kommer til å velge nettskoler ut fra pedagogisk og faglig kompetanse, heller enn å ha stort fokus på teknologi.

- Teknologien er kun et virkemiddel for å få gjennomført et kurs, og er nå ganske lik hos alle aktørene. Kvaliteten på undervisningen ligger i pedagogisk fremstilling av innhold, og lærerens fagkunnskap, mener han.

Til toppen