Fire kabelbrudd, men ingen vet hvorfor

Midtøsten sliter med internett-forbindelsen etter det fjerde kabelbruddet på kort tid.

Fire kabelbrudd, men ingen vet hvorfor

Midtøsten sliter med internett-forbindelsen etter det fjerde kabelbruddet på kort tid.

Forrige uke ble det brudd i fire undersjøiske Internett- og telefonkabler rundt den arabiske halvøyen. Onsdag ble to kabler ved den egyptiske kysten rammet, fredag kom det ytterligere to brudd i kabler utenfor kysten til De forente arabiske emirater.

Kablene tilhører det såkalte Falcon Network som går mellom Egypt og India, og sørger for Internett- og telefonforbindelse i 11 land i området, blant dem Iran. Operatør for to av kablene er Flag Telecom.

På nettstedet ArabianBusiness.com har bruddene vakt debatt. Leserne betrakter det som mistenkelig at det plutselig skjer fire kabelbrudd i dette området, og at ingen er i stand til å forklare årsaken.

Den opprinnelig forklaringen var at et skip kunne ha trukket et anker over kablene utenfor den egyptiske kysten. Dette ble siden avsannet av det egyptiske samferdselsdepartementet: Kabelen overvåkes per video. En gjennomgang av opptakene tolv timer før og tolv timer etter bruddet viser at det ikke var skipstrafikk i området der kabelen ble skadet.

Departementet peker også på at området der kabelen ligger klart er avmerket på alle sjøkart som forbudt område. De avviser at kablene kan ha vært ødelagt av skipsfart, men har ingen alternativ forklaring.

Iran skal være landet som er hardest rammet. Det arabiske nettstedet skriver at Irans ambassade avviser at det skal være problemer. Nettstedet viser til andre kilder som tyder på at nettet kan være nede i Iran.

Skip er nå på vei mot bruddene. Flag Telecom sier man er avhengig av å se bruddene for å danne seg en mening om hvordan de kan ha oppstått.

I Midtøsten frykter man at krefter knyttet til USA eller Israel kan ha sabotert kablene. Iran betraktes ikke som en mulig sabotør, men som det mest opplagte offeret for en mulig sabotasje.

Flag Telecom sier de mener de er tilfeldig at de fire bruddene oppsto så nær hverandre i tid. De sier det er tvilsomt at det kan skyldes en forsettlig handling.

Problemene med den fjerde kabelen skal ha med strømforsyning å gjøre, skriver ArabianBusiness.com.

Analyseselskapet Gartner anbefaler selskaper som opererer i området – og også ellers – å ha planer klare i tilfelle det skulle oppstå brudd på telefoni og nettforbindelsen. De peker på at flere deler av verden betjenes av et lite antall nettkabler, og at det hjelper lite å ha avtaler med alternative tjenesteoperatører når alle er avhengig av de samme kablene. Kriseberedskapen fordrer at alternativene reelt greier å befordre trafikk forbi steder der det er brudd, for eksempel over satellitt, heter det.

Gartner advarer at satellitt ofte ikke vil kunne tilby tilstrekkelig båndbredde for kritiske applikasjoner, og anbefaler følgelig at man tar dette med i planene for kriseberedskap.

    Les også:

Til toppen