Fire kunder i sekundet

Bruken av GSM-mobiltelefoni øker eksplosivt. Fra juli 1998 til september 1999 fikk verden 100 millioner nye GSM-brukere, noe som tilsvarer fire nye mobilkunder hvert sekund.

Bruken av GSM-mobiltelefoni øker eksplosivt. Fra juli 1998 til september 1999 fikk verden 100 millioner nye GSM-brukere, noe som tilsvarer fire nye mobilkunder hvert sekund.

På Telecom-messen i Geneve i 1995 trodde man at ambisjonene var høye da man fastsatte 100 millioner kunder innen utgangen av 10-året, var et ambisiøst mål. Nå er det fremdeles fire måneder igjen til år 2000 og organisasjonen av GSM-operatører har passert 200 millioner mobilkunder på GSM-systemet

Styreleder i GSM Association, Michael Stocks, sier i en pressemelding fra organisasjonen at det kommer til fire nye GSM-kunder hvert sekund, og alle vekstprognoser for GSM har slått grundig til i alle deler av verden.

Selv i USA, der analoge og CDMA-baserte mobilsystemer fremdeles dominerer opplever GSM-systemene sterk vekst med over 600.000 nye kunder hvert kvartal, regner den nord-amerikanske delen av GSM-operatørenes forening at dens medlemmer skal sitte med 6 millioner kunder innen utgangen av året.

I verden finnes det i dag 369 GSM-operatører, i hovedsak basert på jordbundne GSM-nett, noe som involverer telemyndigheter i 137 land.

GSM-veksten er for tiden sterkest i Asia, der Kina er det absolutt største markedet, og landet gikk i fjor forbi Italia som verdens største GSM-marked. Organisasjonen tror antall GSM-kunder vil øke til mellom 700 millioner og 1 milliard i 2005.

Verdens 10 største mobilselskap per 31.12.98:

Selskap Land Kunder Vekst i 98 Vekst i %
1. China Telecom* Kina 24.780.000 10.340.000 71,6%
2. NTT CoDoMo Japan 23.987.000 6.003.000 33,4%
3. AT&T USA 10.000.000 2.500.000 33,3%
4. Telecom Italia Mobile* Italia 9.277.904 3.577.592 62,8%
5. AirTouch USA 8.337.000 3.936.000 89,4%
6. SBC USA 6.851.000 900.000 15,1%
7. China Telecom* Hong Kong 6.531.000 2.246.000 52,4%
8. Bell Atlantic USA 6.201.000 845.000 15,8%
9. Omnitel* Italia 6.190.000 3.730.000 151,6%
10. Deutsche Telekom* Tyskland 5.840.000 2.088.000 55,7%

Kilde: Global Telecoms Analysis

*=GSM-operatører

Til toppen