Fire UMTS-lisenser, tre søkere

Interessen for nye UMTS-lisenser i Europa er nå på et lavmål. En knapp uke før søknadsfristen løper ut for de fire franske UMTS-lisensene er det bare tre selskap som bekrefter sin interesse. Den fjerde søkeren har nemlig trukket seg.

Interessen for nye UMTS-lisenser i Europa er nå på et lavmål. En knapp uke før søknadsfristen løper ut for de fire franske UMTS-lisensene er det bare tre selskap som bekrefter sin interesse. Den fjerde søkeren har nemlig trukket seg.

De fire franske UMTS-lisensene tildeles etter en anbudskonkurranse, også kalt for skjønnhetskonkurranse, der søkerne byr ved å love dekning og utbyggingshastighet heller enn å by med penger. Franske myndigheter har imidlertid bestemt å ta inn en avgift på de fire UMTS-lisensene som tilsvarer 40 milliarder kroner for hver lisens, der halvparten må betales i 2001 og 2002 og resten fordelt på de nesten 13 årene. Et tilsvarende beløp beregnes for ett UMTS-nett i landet.

Avgiften ble satt mens UMTS-markedet fremdeles hørtes ut som klingende gull, der blant annet auksjoner på de britiske og tyske UMTS-lisensene gav statene 700 milliarder kroner i ekstra inntekt. Derfor har mange ansett at prisen franske myndigheter krever for sine UMTS-lisenser må justeres ned for at en skal beholde interessen blant søkerne.

Nå kan det vise seg at tilhengerne av lavere UMTS-priser i Frankrike får rett. Fram til nå har en sett fire søkere til de franske UMTS-lisensene, etter at Hutschinson og Deutsche Telekom trakk seg i fjor høst. Men nå har den ene av disse fire, som fra før ikke er GSM-operatør i Frankrike trukket seg.

Det dreier seg om spanske Telefonica som gikk i allianse med Suez Lyonnaise des Eaux. Selskapene sier at den høye avgiften ikke er i tråd med hvordan markedet er i dag, skriver Total Telecom.

Dermed er situasjonen blitt ganske u-europeisk ved at de tre eksisterende GSM-operatørene i Frankrike, France Telecom, SFR og Bouygues Telecom, konkurrerer om fire UMTS-lisenser.

Den franske telemyndigheten ART har valgt å ennå ikke å endre på den opprinnelige søknadsfristen som er 31. januar.

Til toppen