Fire viktige saker vil redusere teleprisene

Innen sommeren vil det skje store endringer i det norske telemarkedet. Nytt lovverk og fire viktige prinsippsaker kan redusere teleprisene.

Innen sommeren vil det skje store endringer i det norske telemarkedet. Nytt lovverk og fire viktige prinsippsaker kan redusere teleprisene.

Mange mener det ikke har skjedd så mye siden Telenor mistet sitt telemonopol. For Telenor har fremdeles enorm makt og svært mange av de nye konkurrentene sliter med å tjene penger.

Men innen sommeren kan det ha skjedd store endringer. For Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet jobber med fire store saker som vil føre til økt konkurranse og lavere priser.

Nå er det ikke sikkert at myndighetene vil si ja til alle kravene fra Telenors konkurrenter, men sammen med EUs nye telelov som skal innføres i Norge vil kravene skjerpes. Spørsmålet er hvor mye og hvor fort.

Her er sakene som kan endre det norske telemarkedet sterkt:

Teletopia-saken:

Etter fire års arbeid åpnet Teletopia med halverte SMS-priser for så å stenge igjen etter noen dager. Saken ligger nå hos Post- og teletilsynet (PT). Der skal Telenor og Teletopia igjen forhandle. Blir de ikke enige, vil saken avgjøres av Samferdselsdepartementet, forteller telesjef i departementet, Eva Hildrum, til digi.no.

Abonnement-salg:

Dette er en meget viktig prinsippsak der en Tele2-klage har ført til at tilsynet mener at de kan regulere prisen Telenor krever for ditt abonnement, altså bruken av telefonkabelen frem til huset ditt. Denne prisen har gått opp de siste årene og utgjør ofte 40 prosent av regningen, selv om du har byttet operatør og betaler noen andre for tellerskrittene. Får tilsynet ja til regulering fra departementet, ligger det trolig an til solide priskutt.

- Vi er i ferd med å sluttbehandle denne saken, forteller Hildrum til digi.no. Hun vil ikke oppgi når en beslutning kommer, men etter hva digi.no forstår dreier det seg om uker, ikke måneder.

Sense-saken:

Post- og teletilsynet har vedtatt at Telenor Mobil tar for mye fra selskaper som videreselger deres mobiltelefon-tjenester. Telenor må kutte prisene med 25 prosent. Denne saken har Samferdselsdepartementet nå begynt å behandle. Får Sense medhold, kan det skape bedre levevilkår for flere Telenors konkurrenter og kanskje lavere priser på mobiltelefoni.

NetCom og sterk markedsmakt:

Tilsynet mener at NetCom har såkalt sterk markedsmakt, noe som gir tilsynet rett til å regulerer prisene også til NetCom. Saken vil trolig bli anket til departementet, men reguleringen kommer uansett når EUs nye telelov blir innført i Norge.

Ny telelov:

EUs nye telelov skal innføres i Norge senest 25. juli i år. Den nye teleloven utvider myndighetenes makt til å regulere også datatrafikk. Priser på datatrafikk og for eksempel SMS og ADSL-linjer bestemmes i dag av markedet, men vil til høsten kunne reguleres. På sikt kan dette få store følger og bety mye for det norske telemarkedet.

Hvilke tjenester departementet vil vurdere regulering og prisjustering for, vil ikke Hildrum si noe om. Men at det ligger an til mer regulering er klart.

- Det ville være merkelig om vi ikke vurderte regulering av nye markeder, sier Hildrum til digi.no.

Til toppen